Äkilliset kriisitilanteet

 

POHJOIS-SAVON SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS

Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii maakunnallisesti ympärivuorokauti-sessa häiriötilannevalmiudessa ja vastaa sosiaalisissa hätätilanteissa ja muissa erityistilanteissa psykososiaalisen tuen sekä akuutin kriisityön järjestämisestä.


Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen. Palvelut ovat maksuttomia.


Ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen, kun:


• Tilanne vaatii kiireellistä ja välttämätöntä sosiaalityön arviota tai toimenpiteitä, esimerkiksi
* huoli alaikäisen lapsen olosuhteista tai turvallisuudesta,
* perheväkivalta
* huoli vanhuksen selviytymisestä kotona (esim. omaishoitajan sairastuessa)
Asiakasnumero 24/7 p. 044 718 3930

Ota yhteyttä kriisipäivystykseen, kun:
• Kohtaat äkillisen ja traumaattisen kriisitilanteen, esimerkiksi
* väkivallan kohteeksi joutuminen
* läheisen kuolema
* vakava sairastuminen tai vammautuminen
* onnettomuudet (esim. tulipalo, liikenne)
Asiakasnumero 24/7 p. 044 718 3930


Akuutti kriisityö on lyhytkestoista auttamista traumaattisissa tilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystäjät antavat myös ohjausta ja neuvontaa kriisitilanteissa.


Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

 

 

NILAKAN PSYKOSOSIAALISEN TUEN RYHMÄ

Psykososiaalisen tuen ryhmä tarjoaa apua ja tukea vakavan äkillisen tapahtuman aiheuttamassa tuen tarpeessa. Ryhmän palvelut on tarkoitettu niin yksilöille, yhteisöille kuin perheille tai työyhteisöillekin.

Psykososiaalisen tuen ryhmän päivystäjään saa yhteyden arkisin klo 8-15 numerosta 044 717 1998.

MARAK-työryhmä

MARAK on moniammatillinen riskinarviointi työryhmä, jonka tarkoituksena on auttaa vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja ja
perheväkivallan uhan alla eläviä henkilöitä.

Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista, myös kunniaväkivaltatapaukset soveltuvat käsiteltäviksi. Väkivallan harjoittaja voi olla nykyinen tai entinen avio-/ avopuoliso tai seurustelukumppani. Tavoitteena on, että parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu ja että uhri saa tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta yhdellä ilmoituksella mahdollisimman helposti, nopeasti sekä yksinkertaisesti.

Työskentely alkaa siitä, kun uhri ilmoittaa ammattilaiselle/viranomaiselle kokemastaan väkivallasta tai sen uhan alla elämisestä.

KUOPION KRIISIKESKUKSEN JA RIKOSUHRIPÄIVYSTYKSEN VERKKOVASTAANOTTO

Kriisikeskus palvelee erilaisissa elämän kriisi- ja ongelmatilanteissa matalalla kynnyksellä. Rikosuhripäivystyksessä rikoksen uhrit, uhrien läheiset ja rikosasian todistajat saavat tarpeisiinsa vastaavaa neuvoa ja tukea.

Palvelut ovat maksuttomia ja halutessasi voit asioida myös nimettömänä

Lisätietoja ja ajanvaraus:

www.kuopionkriisikeskus.fi

www.riku.fi