banner

Äkilliset kriisitilanteet

 

SOSIAALIPÄIVYSTYS

Sosiaalipäivystyksen palvelut on tarkoitettu kaiken ikäisille ja kaikille asiakasryhmille, jotka tarvitsevat kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua erilaisissa kriisi- ja sosiaalisissa hätätilanteissa.

Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Sosiaalipäivystyksessä toteutetaan sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalialan ammattilaisen antamaa päivystystoimintaa, joka perustuu viranomaisyhteistyöhön.

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta numerosta 112.

NILAKAN PSYKOSOSIAALISEN TUEN RYHMÄ

Psykososiaalisen tuen ryhmä tarjoaa apua ja tukea vakavan äkillisen tapahtuman aiheuttamassa tuen tarpeessa. Ryhmän palvelut on tarkoitettu niin yksilöille, yhteisöille kuin perheille tai työyhteisöillekin.

Psykososiaalisen tuen ryhmän päivystäjään saa yhteyden arkisin klo 8-15 numerosta 044 717 1998.

MARAK-työryhmä

MARAK on moniammatillinen riskinarviointi työryhmä, jonka tarkoituksena on auttaa vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja ja
perheväkivallan uhan alla eläviä henkilöitä.

Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista, myös kunniaväkivaltatapaukset soveltuvat käsiteltäviksi. Väkivallan harjoittaja voi olla nykyinen tai entinen avio-/ avopuoliso tai seurustelukumppani. Tavoitteena on, että parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu ja että uhri saa tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta yhdellä ilmoituksella mahdollisimman helposti, nopeasti sekä yksinkertaisesti.

Työskentely alkaa siitä, kun uhri ilmoittaa ammattilaiselle/viranomaiselle kokemastaan väkivallasta tai sen uhan alla elämisestä.

KUOPION KRIISIKESKUKSEN JA RIKOSUHRIPÄIVYSTYKSEN VERKKOVASTAANOTTO

Kriisikeskus palvelee erilaisissa elämän kriisi- ja ongelmatilanteissa matalalla kynnyksellä. Rikosuhripäivystyksessä rikoksen uhrit, uhrien läheiset ja rikosasian todistajat saavat tarpeisiinsa vastaavaa neuvoa ja tukea.

Palvelut ovat maksuttomia ja halutessasi voit asioida myös nimettömänä

Lisätietoja ja ajanvaraus:

www.kuopionkriisikeskus.fi

www.riku.fi