Erityispalvelut 

Pielaveden kunnan erityispalvelut pyrkivät poistamaan ja ehkäisemään vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja tarjoamaan vammaisille ja kehitysvammaisille kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään, itsenäiseen elämään ja hyvinvointiin Pielavedellä. Myös kunnan yleiset, kaikille tarkoitetut palvelut ovat vammaisten ja kehitysvammaisten kuntalaisten käytettävissä.

Palveluilla ja tukitoimilla mahdollistetaan vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden välttämätön huolenpito ja osallisuus sekä tasa-arvoinen asema kuntalaisena. 

Ota yhteyttä

Vasalan asumisyksikkö

Hirvitie 4 C 7-9

Vasala/ Ohjaaja

040 489 4159

Vasala/ Ohjaaja

040 351 5732