Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelujen avulla pyritään ensisijaisesti edistämään vanhusten selviytymistä omissa kodeissaan, tukemaan heidän toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Jokaiselle palveluja tarvitsevalle järjestään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut. Tarvittavista palveluista laaditaan asiakkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Kun kotona asuminen ei järjestettävistä tukipalveluista huolimatta ole enää mahdollista, voi asiakas hakeutua asumispalvelujen piiriin.

Lisätietoja tukipalveluista, niiden hakemisesta ja asumispalveluista saat Pohjois-Savon hyvinvointialueen Ikäkeskuksen neuvonnasta numerossa 017 273 4100.

Erillistä hakemusta asumispalveluihin ei ole, vaan ota yhteyttä Ikäkeskuksen neuvontaan.

Ota yhteyttä

Vanhuspalvelujen päällikkö

p. 040 489 4823
Vanhuspalvelujen päällikkö

Asiakasohjaaja

p. 040 028 3268
Asiakasohjaaja

Asiakasohjaaja

p. 040 571 5484
Asiakasohjaaja