Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tukea myönnetään perusturvalautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta.

Pielavedellä erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja muiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen järjestämisestä. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuesta vastaavat asiakasohjaajat.

Voit hakea omaishoidon tukea sähköisellä hakemuksella: https://link.webropolsurveys.com/S/D8323BC96FF2777F