Palveluseteli kotihoidossa 

Kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää määrärahojen puitteissa säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi. Palveluseteli on aina määräaikainen ja perustuu palvelutarpeen arviointiin sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, jossa määritellään annettavat palvelut sekä tuntimäärät palveluittain.

Palveluseteliä voidaan käyttää vaihtoehtona kunnan itse tuottamalle kotihoidolle ja asiakkaan tulee antaa suostumuksensa palvelusetelin vastaanottamiseen. Toisaalta asiakkaalla ei ole yksinomaista oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan sen käytöstä päätetään yhdessä päättävän viranhaltijan kanssa.

Tilapäinen kotihoito

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 35,00 €/tunti. Asiakkaalle myönnettävien palveluseteleiden määrä riippuu hoidon- ja palvelun tarpeesta ja määritellään aina asiakaskohtaisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Säännöllinen kotihoito

Säännöllisen kotihoidon toteuttamiseksi myönnetyt palvelusetelit ovat tulosidonnaisia ja kattavat asiakkaalle laadittuun palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjatut palvelut sekä niiden toteuttamiseen kuluvat tuntimäärät. Palvelusetelin arvo on enintään 35,00 €/tunti. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi ostaa vain palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovittuja palveluja.

Palvelusetelituottaja sopii asiakkaan kanssa palvelun suorittamisen ajankohdasta ja sisällöstä palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus täydentää setelillä saatavaa palvelua omarahoitteisella osuudella.

Kuntalaskutus

Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain jälkikäteen tuottamansa palvelun hinnan mukaan enintään palvelusetelin arvoon asti. Mikäli tuottajan tuntihinta jää alle palvelusetelin arvon, palveluntuottaja voi laskuttaa korkeintaan ilmoitetun tuntihinnan mukaan. Kunnalle lähetettävän laskun liitteenä tulee olla asiakkaan allekirjoittama palveluseteli/palvelusetelit sekä tehdystä työstä oleva selvitys.

Asiakaslaskutus

Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaan omavastuuosuuden ja mahdollisesta lisäpalvelusta perittävän maksun suoraan asiakkaalta. Maksutapa sovitaan asiakkaan ja palveluntuottajan välillä.