Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat asiakkaan kotona selviytymistä tukevia palveluja ja niistä peritään palvelusta riippuen erilliset tukipalvelumaksut. Tukipalveluja haetaan ottamalla yhteyttä asiakasohjaajaan.

Asiointipalvelu
Asiointipalvelu on kotihoidon henkilökunnan suorittamaa asioiden hoitamista asiakkaan puolesta. Asiointipalvelu on tarkoitettu sellaisten asioiden hoitamiseen, joiden ei katsota kuuluvan asiakkaan jokapäiväisiin asioihin, esimerkiksi asiointi Kelassa tai kaupassa.

Ateriapalvelu
Asiakkaalle kotiin kuljetettava lämmin ateria. Kotiin kuljetettavien aterioiden toimituspäivät ovat tiistai (ti-ke), torstai (to-pe) ja perjantai (la-su-ma). Ilmoitukset muutoksista (myös ruokavaliomuutokset) numeroon 040 489 4180.

Kuljetuspalvelu
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asiointiin turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia julkisten joukkoliikennevälineiden käyttämisessä.

Kylvetyspalvelu
Palvelu on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneelle henkilölle, joka ei itse kykene peseytymään. Palvelua tarjotaan asiakkaan kotona.

Saattajapalvelu
Saattajapalvelulla tarkoitetaan kotipalvelun henkilökunnan suorittamaa asiakkaan kanssa yhdessä asiointia esimerkiksi terveyskeskuksessa.

Tarvikejakelu, Savikontie 15 (sosiaalitoimiston puoli)
TORSTAISIN klo 13.30-15.00, muina aikoina tarvikkeet varattava puhelimitse.
Sairaanhoitaja tiimi 1: 040 572 5785, Salla Pennanen
Sairaanhoitaja tiimi 2: 040 572 8362, Annika Matsi
Sairaanhoitaja tiimi 3: 040 572 1276, Hanna Vainikainen

Turvapalvelu 
Hälytysjärjestelmä, jonka avulla asiakas saa apua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hälytykset ohjautuvat kotihoidon päivystyspuhelimeen. Hälytysjärjestelmään kuuluu asiakkaan kotiin asennettava turvapuhelin hälytysrannekkeella ja tarvittaessa ovihälytin.

Yöpartio
Yöpartiokäynti on suunnitelmaan perustuva hoito- tai tarkistuskäynti asiakkaan kotona.