Lapsiperheiden kotipalvelu

Matalan kynnyksen lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoito- tai kodinhoitoapua, jonka tarkoituksena on tukea perheen omatoimista selviytymistä ja arjessa jaksamista.

Kotipalvelua tarjotaan pääsääntöisesti arkipäivinä klo 8-16, tapauskohtaisesti myös ilta-aikaan. Kotipalvelu on tukimuoto, joka tapahtuu perheen kotona tai muussa sovitussa paikassa.

Lapsiperheiden kotipalvelusta voit kysyä apua äkilliseen tilanteeseen tai ennakkoon tiedossa olevaan tarpeeseen esim. lääkärikäynnit. Tilapäinen kotipalvelu on maksutonta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalitoimen järjestämää sosiaalihuoltolain (19§) mukaista palvelua. Käynnit kirjataan asiakastietojärjestelmään ja työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Ota yhteyttä
Lapsiperheiden kotipalvelu somessa