Varhaisen tuen perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen ja perheen hyvinvoinnin lisääminen. Perhetyö perustuu kotikäynteihin asiakkaan kotona ja se on pääsääntöisesti lyhytkestoista, mutta tarvittaessa sitä voidaan järjestää myös pitempiaikaisena. 

Varhaisen tuen perhetyötä on mahdollista saada esimerkiksi, kun
  • tarvitaan ohjausta ja tukea lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa
  • oma vanhemmuus tai arjessa jaksaminen mietityttää
  • perheen tukiverkosto on vähäinen
  • perheessä on kriisi.


Varhaisen tuen perhetyön asiakkaaksi pääsee esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvolan terveydenhoitajan, tai muun terveys- tai sosiaalipalvelun kautta. Pyynnön varhaisen tuen perhetyöstä tai muista varhaisen tuen palveluista voi tehdä myös itse suoraan sosiaalitoimen lapsi- ja perhepalveluihin.

Ennen varhaisen tuen perhetyön aloittamista perheeseen tehdään palvelutarpeen arviointi tarvittavassa laajuudessa. Palvelutarpeen arviointi voi käsittää eri toimijoiden (sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, psykologi jne.) tapaamisia, asiantuntijalausuntopyyntöjä, kotikäynnin tai muita toimia kokonaistilanteen selvittämiseksi.

Varhaisen tuen perhetyötä Pielavedellä tekevät omat perhetyöntyöntekijät sekä yksityiset palveluiden tuottajat. Varhaisen tuen perhetyö on asiakkaalle maksutonta. 

Ota yhteyttä

Perhetyöntekijä

p. 040 521 3091

Perhetyöntekijä

p. 040 621 5787