Yleinen edunvalvonta

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä yleisen edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan omaa etuaan tai hoitamaan asioitaan. Yleinen edunvalvoja valvoo päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka maistraatti tai käräjäoikeus on määrännyt hänen hoidettavikseen.

Edunvalvojaa haetaan toimittamalla maistraattiin kirjallinen hakemus edunvalvojan määräämisestä. Hakemuksen liitteenä esitettyjen asiakirjojen esim. lääkärinlausunto, perusteella maistraatti tekee päätöksen yleisen edunvalvojan toimenkuvasta. Hakemuksen voi tehdä asianomainen itse, lähiomainen, sukulainen tai joku muu taho.

Yleinen edunvalvoja pitää kirjaa päämiehensä varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista kalenterivuosittain ja tekee päämiehensä tilin maistraatin tarkistettavaksi vuosittain.

Pielavedellä toimii valtion palveluksessa yksi yleinen edunvalvoja ja edunvalvontasihteeri. Edunvalvontaa valvoo Itä-Suomen maistraatti.

Maksut
Valtio perii palkkion vuosittain päämieheltä. Edunvalvontapalkkio määräytyy päämiehen tulojen ja omaisuuden mukaan. Oikeusministeriö on antanut ohjeet palkkion määräytymisen perusteista.

Yhteystiedot
14. yleinen edunvalvoja Tiina Koski
puh. 029 56 52861
tiina.koski@oikeus.fi

Vastaanotto Pielavedellä ajanvarauksella osoitteessa Savikontie 15, 72400 Pielavesi.

Muuna aikana tavattavissa Pohjois-Savon Oikeusaputoimistolla (Savonkatu 26, 74100 Iisalmi).