Kaavat ja kiinteistöt
Yksi maankäyttö- ja rakennuslain keskeisimmistä tavoitteista on vuorovaikutteisuuden ja avoimuuden lisääminen kaikilla kaavatasoilla. Samalla laki myös vahvistaa kuntalaisen asemaa kaavoituksessa sekä turvaa mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun.

Laissa puhutaan "osallista", joita ovat alueen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään. Työkaluksi osallistumisen ja yhteisen vaikutusten arvioinnin järjestämiseksi laki antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelma tulee laatia heti kaavoitukseen ryhdyttäessä. Siinä määritellään lyhyesti kaavoituksen kohde ja asiat, joita työssä käsitellään sekä keskeisimmät vaikutukset, joita työn kuluessa arvioidaan. Suunnitelmassa määritellään myös osalliset, joilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun.

Myös kunnan tekemistä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista on tiedotettava kaavoituskatsauksessa ja kaavan laatimisen yhteydessä.

Kunnan tekemistä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista on tiedotettava kaavoituskatsauksessa ja kaavan laatimisen yhteydessä.

Kaavoituskatsaus 2021.pdf

Pohjoisosan rantaosayleiskaava

Tekninen lautakunta on laittanut vireille kunnan pohjoisosan rantaosayleiskaavan. Kaavan tavoitteena on ohjata ranta-alueiden maankäyttöä. Kuluvan vuoden aikana kaavaluonnos saadaan nähtäville. Luonnos tullaan esittelemään osallisille, mikäli koronatilanne antaa tähän mahdollisuuden.

Kaikki pohjoisosan rantaosayleiskaavan suunnittelutyöhön liittyvä materiaali pidetään nähtävilla kunnan kotisivuilla osoittessa www.pielavesi.fi/pohjoisosanrantaosayleiskaava

Ota yhteyttä

Kunnaninsinööri

p. 040 489 4834