KIRKONKYLÄ

Kirkonkylän taajama-alueella on voimassa oleva asemakaava. Asemakaava-alueen pohjakartta valmistui v. 2003.

Pielaveden kunnassa ei tällä hetkellä ole vireillä asemakaavoja, mutta Kirkonkylän yleiskaavan valmistuttua v. 2006, joudutaan tarkastelemaan myös Kirkonkylän asemakaavan muutostarpeita ja ajantasaisuutta.

RANTA-ASEMAKAAVAT

Eri järvien ranta-alueilla on voimassa useita ranta-asemakaavoja.