Kunnan tekemistä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä sekä vuosittain kaavoituskatsauksessa.

 

Kaavoituskatsaus 2023.pdf