VOIMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT

Kirkonkylän osayleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt oikeusvaikutteisena 24.4.2006. Kaavalla ohjataan kirkonkylän alueen yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta sekä lievealueen rakentamista. Sammalisenniemen ja Karhukangas-Kakkomäen alueella yleiskaavan mukainen rakentaminen  on mahdollista yleiskaavan perusteella. Sammalisenniemen osayleiskaava on kumoutunut tämän kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymispäätöksen myötä.

Pielavesijärvijärven rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaava on saanut lainvoiman. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Pielavesijärven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen.

Säviän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää Säviän kylä elinvoimaisena sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä Säviän kylän ja sen lähiympäristön alueella. 

Nilakan ja kunnan eteläosien järvien rantaosayleiskaavan valtuusto on hyväksynyt 15.11.2010 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Nilakka järven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen. Hirviniemen osayleiskaava on kumoutunut, kun Nilakan ja kunnan eteläosan yleiskaavan hyväksymispäätös on alueen osalta panta käytäntöön 1.1.2011.

Kunnan itäosan rantaosayleiskaavan on valtuusto hyväksynyt 22.10.2018 ja kaava on saanut lainvoiman. Kaavalla on tutkittu ranta-alueiden rakennusoikeus sekä osoitettu rantarakennuspaikat maanomistajakohtaisesti. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen.

 

VIREILLÄ OLEVAT YLEISKAAVAT

Pielavesijärven rantaosayleiskaavaan ollaan laatimassa muutoksia Tenhusaareen ja Joutsenniemeen. Tenhusaaressa rakennuspaikkoja on tarkoitus siirtää ja mahdollistaa asuinrakentaminen ja Joutsenniemessä huonokuntoisen rakennuksen sr-merkintä on tarkoitus poistaa.

 

LAADITTAVAT YLEISKAAVAT

Tekninen lautakunta on laittanut vireille kunnan pohjoisosan rantaosayleiskaavan. Kaavan tavoitteena on ohjata ranta-alueiden maankäyttöä. Kuluvan vuoden aikana kaavaluonnos saadaan nähtäville. Luonnos tullaan esittelemään osallisille, mikäli koronatilanne antaa tähän mahdollisuuden.

Vuoden 2021 aikana on tarkoitus kartoittaa poistuneiden turvetuotantoalueiden maanomistajien halukkuutta yleiskaavamerkintöjen (EO) muuttamiseen. Muutoksella EO-alueet muutettaisiin maa-ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).