VOIMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT

Kirkonkylän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2006 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavalla ohjataan kirkonkylän alueen yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta sekä lievealueen rakentamista. Sammalisenniemen ja Karhukangas-Kakkomäen alueella yleiskaavan mukainen rakentaminen on mahdollista yleiskaavan perusteella. Sammalisenniemen osayleiskaava on kumoutunut tämän kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymispäätöksen myötä.

Pielavesijärvijärven rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Pielavesijärven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavat muutokset koskien Pielavesijärven rantaosayleiskaavaa: 30.9.2019 Jataniemessä sijaitsevat tilat,  1.2.2021 Kotilahdessa sijaitsevat tilat ja 7.2.2022 Tenhusaaressa ja Suurlahdessa sijaitsevat tilat.

Säviän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää Säviän kylä elinvoimaisena sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä Säviän kylän ja sen lähiympäristön alueella. 

Nilakan ja kunnan eteläosien järvien rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2010 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Nilakka järven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen. Hirviniemen osayleiskaava on kumoutunut, kun Nilakan ja kunnan eteläosan yleiskaavan hyväksymispäätös on alueen osalta panta käytäntöön 1.1.2011.

Kunnan itäosan rantaosayleiskaavan on hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.10.2018 ja kaava on saanut lainvoiman. Kaavalla on tutkittu ranta-alueiden rakennusoikeus sekä osoitettu rantarakennuspaikat maanomistajakohtaisesti. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen.

 

VIREILLÄ OLEVAT YLEISKAAVAT 

Pielaveden pohjoisosan rantaosayleiskaava

Pielavesi-järven ja Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavojen muutokset