Kunnan itäosan rantaosayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 22.10.2018 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaava on saanut lainvoiman. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen.