Kirkonkylän osayleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt  oikeusvaikutteisena 24.4.2006. Kaavalla ohjataan kirkonkylän alueen yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta sekä lievealueen rakentamista. Sammalisenniemen ja Karhukangas-Kakkomäen alueella yleiskaavan mukainen rakentaminen on mahdollista yleiskaavan perusteella.

Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.12.2008. Yleiskaavan muutoksella Sammalisenlahden alueelle on osoitettu 3 uutta rakennuspaikkaa.

Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, joka koskee Kohoniemen ja Urho Kekkosen tien ja kantatien risteyksen aluetta on hyväksytty valtuustossa 27.2.2012.

Kirkonkylän ranta-alueelle on laadittu Kirkonkylän osayleiskaavan muutos. Valtuusto on hyväksynyt kaavan 13.11.2017 ja se on saanut lainvoiman. Yleiskaavalla selvitettiin ranta-alueiden maankäytön tehostamista tutkimalla mahdollisten uusien rantarakennuspaikkojen osoittamista. Kaava käsittää lähes koko taajaman ranta-alueen Sammalisenlahdesta Uitonsalmeen.

Kirkonkylän osayleiskaavan muutos Puistotien varrelle osalle Ainolantien ja Puustellintien välistä aluetta. Kaavalla on muutettu alueen käyttötarkoitusta siten, että alueelle on mahdollista rakentaa kauppa. Valtuusto on hyväksynyt kaavan 12.8.2019. Kaava on saanut lainvoiman.