banner
Kirkonkylän osayleiskaavan muutos käsittää Pielaveden kirkonkylän osayleiskaavan ranta-alueen kokonaisuudessaan Uitonsalmesta Sammalisenlahteen. Muutoksen tavoitteena on tutkia kirkonkylän ranta-alueen maankäytön tehostamista. Yleiskaavalla etsitään uusia rakentamisalueita sekä selvitetään virkistyskäyttötarpeet ja turvataan rantareitin jatkuvuus.