Nilakan ja kunnan eteläosien järvien rantaosayleiskaavan valtuusto on hyväksynyt 15.11.2010. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Pielavesijärven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen. Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavan hyväksymispäätös on alueen osalta pantu käytäntöön 1.1.2011. Samalla on kumoutunut Hirviniemen osayleiskaava.

NILAKAN JA KUNNAN ETELÄOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Kaavamuutos on tehty Nilakan Kumpuniemen alueelle. Kaavalla on siirretty rakennuspaikat rakentamiseen paremmin soveltuville alueille. Valtuusto on hvyäksynyt kaavan 22.10.2018. Kaava on saanut lainvoiman.