banner

Nilakan ja kunnan eteläosien järvien rantaosayleiskaavan valtuusto on hyväksynyt 15.11.2010. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Pielavesijärven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen. Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavan hyväksymispäätös on alueen osalta pantu käytäntöön 1.1.2011. Samalla on kumoutunut Hirviniemen osayleiskaava.

NILAKAN JA KUNNAN ETELÄOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Kaavamuutoksen tarkoituksena on siirtää Kumpuniemeen rantayleiskaavassa sijoitettuja rakennuspaikkoja rannaltaan ja ilmansuunnaltaan loma-asuntokäyttöön paremmin soveltuville alueille.

Liitetiedostona alla kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kartta.