Pielavesijärven rantaosayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 26.9.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaava on saanut lainvoiman. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Pielavesijärven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen.

Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutos on laadittu Kirkkosaaren Jataniemen alueelle. Valtuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen 30.9.2019. Kaava on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksella on siirretty rakennuspaikkoja paremmin rakentamiseen soveltuville alueille.