banner

Pielaveden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2002 (§ 64) hyväksynyt Pielavesijärven  rantaosayleiskaavan

(Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla tarkoitetaan mm. sitä, että kaavaan merkityille rantarakennuspaikoille voidaan myöntää rakennusluvat suoraan ilman poikkeamislupia.)