Pohjoisosan rantaosayleiskaava

Pohjoisosan rantaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan 26.2.2020 tekemällä päätöksellä laatia yleiskaava kunnan pohjoisosalle. Tarkoituksena on laatia kunnan pohjoisosan järvien rantavyöhykkeelle maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rantaosayleiskaava rakennus- ja poikkeuslupien, elinkeinojen kehittämisen sekä ympäristön- ja maisemanhoidon perustaksi. Osayleiskaavassa selvitetään tilakohtaiset rantarakennusoikeudet ja osoitetaan rantarakennuspaikat. Rantaosayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena rantaosayleiskaavana. Kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille rakennustarkastaja voi myöntää rakennusluvat.