VIREILLÄ OLEVAT RANTAOSAYLEISKAAVAT 

Pielaveden kunnassa on tällä hetkellä kaksi vireillä olevaa rantaosayleiskaavoja koskevaa muutosta. 

 

1. Pielavesijärven ja Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavojen muutokset

Pielavesijärven ja Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavojen muutos on tullut vireille teknisen lautakunnan 22.2.2022 tekemällä päätöksellä käynnistää rantaosayleiskaavojen muutos. Tarkoituksena on muuttaa EO-alueita (maa-ainesten ottoalue) M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Lisäksi tarkoituksena on muuttaa kahta RA-rakennuspaikkaa ja niiden käyttötarkoitusta. 

Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava, Pohjois-Savon tuulivoima maakuntakaava ja Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osalla suunnittelualueesta on voimassa Pielavesi-järven rantaosayleiskaava ja osalla suunnittelualueesta on voimassa Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaava. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asema- tai ranta-asemakaavoja.

Pielavesi-järven ja Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavojen muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 8.6.2022.

OAS_Pielavesij_Nilakka_YK.pdf

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.8.2022-9.9.2022 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta on laadittu kaavaehdotus, joka on ollut nähtävillä 4.1.2023-2.2.2023. Kaavaehdotuksesta on voinut antaa lausuntoja ja muistutuksia.

Tekninen lautakunta hyväksyi 9.5.2023 pidetyssä kokouksessaan kaava-aineiston oikeusvaikutteisena rantaosayleiskaavana ja on esittänyt sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi.

Kunnanhallitus hyväksyi 15.5.2023 pidetyssä kokouksessaan kaava-aineiston oikeusvaikutteisena rantaosayleiskaavana ja on esittänyt sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.5.2023 pidetyssä kokouksessaan kaava-aineiston oikeusvaikutteisena rantaosayleiskaavana. Kunnanvaltuuston päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kaavan on mahdollista astua voimaan valitusajan jälkeen kuulutuksella.

 

2. Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutos, Salonsaari

Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutos Salonsaaren alueella on tullut vireille teknisen lautakunnan 28.3.2023 tekemällä päätöksellä käynnistää rantaosayleiskaavan muutos. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa yhdellä kiinteistöllä kuuden olemassa olevan rakennuspaikan sijaintia ilmansuunnan kannalta otollisemmalle sijainnille sekä suuremman järvenselän puolelle.

 

Ota yhteyttä

Kunnaninsinööri Juha Vainikainen puh. 040 489 4834

Osastosihteeri Emilia Miettinen puh. 040 489 4200

sp. etunimi.sukunimi@pielavesi.fi