NÄHTÄVILLÄ OLEVAT AINEISTOT

Löytänän tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 2.5.2023 ja se on nähtävillä 17.5. – 16.6.2023, jolloin siitä voi antaa mielipiteitä joko postitse (os. Puustellintie 10, 72400 Pielavesi) tai sähköpostitse: ymparisto@pielavesi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 

OAS_Pielaveden_Löytänän_tuulivoimahanke_2023_05_02.pdf

 

VIREILLÄ OLEVAT TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT 

Pielaveden kunnassa on tällä hetkellä kolme vireillä olevaa tuulivoimaosayleiskaavaa: Mutterinkangas, Löytänä ja Vornankorpi.

 

Pielaveden kunnan alueella sijaitsevien tuulivoimahankkeiden kaavoitus ja YVA- menettely tehdään erillismenettelyinä.

 

Pielaveden kunta tekee kaavoitustyötä yhdessä hankevastaavien kanssa. Tuulivoimaosayleiskaavojakin koskeva kaavoitusprosessi on esitetty alla olevassa kaaviossa. 

kaavoitusprosessi.JPG

 

YVA- menettelystä puolestaan vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus. YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn vaiheet on esitetty alla olevassa kaaviossa. 

yva.JPG

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vireillä olevat YVA- hankkeet löytyvät täältä. (Mikäli etsimääsi tuulivoimahanketta ei löydy sivustolta, ei YVA- hanke ole vielä vireillä). 

 

Lisätietoa YVA- menettelystä saat muun muassa täältä.

 

Tuulivoimahankkeiden kaavoitus

1. Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mutterinkankaan kaavoitusprosessin tilanne on esitetty alla olevassa kaaviossa. 

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan 21.12.2021 tekemällä päätöksellä hyväksyä Ilmatar Energy Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen. 

Tarkoituksena on laatia kunnan Mutterinkankaan alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 350 metriä ja Pielaveden kunnan alueelle sijoitettaisiin enimmillään 17 tuulivoimalaa. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnittelualueella on voimassa neljä maakuntakaavaa: Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava ja Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1.vaihe. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja eikä asema- tai ranta-asemakaavoja. 
 
Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 4.5.2022 ja se on ollut nähtävillä 18.5. – 17.6.2022, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä. 

OAS Muntterinkankaan TVOYK Pielavesi.pdf
 

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saat Ilmatar Energy Oy:n verkkosivuilta.2. Löytänän tuulivoimaosayleiskaava (ent. nimi Katajamäen tuulivoimaosayleiskaava)

Löytänän kaavoitusprosessin tilanne on esitetty alla olevassa kaaviossa.