Liikenne ja liikenneyhteydet

Linja-auto

Oheisessa linkistä saat  tietoa lippujärjestelmän vaihtumisesta 6.6.2021 alkaen:

www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi

 

Waltti-liput poistuvat käytöstä 7.6.2021 alkaen Iisalmaen liikennealueella ja tilalle tulevat Matkahuollon liput.
Suositeltavaa on, ettei Waltti-kortteja ladattaisi enää 31.5.2021 jälkeen vaan matkat maksettaisiin arvolla.

Jos Waltti-matkakortille jää käyttämättömiä matkapäiviä tai arvoa, ne hyvitetään täysimääräisenä. Asiakas täyttää hyvityshakemuksen ja toimittaa sen ELY-keskukselle.  Hyvitys tulee hakea viimeistään 30.9.2021 mennessä. 
Kesäkuun loppuun saakka hyvitystä voi hakea myös Iisalmen Matkahuollosta.
Lomakkeita ja ohjeet hyvityksen hakemiseen saa Iisalmen Matkahuollsota ja ELY-keskuksen internetsivuilta  www.ely-keskus.fi/web/valtti-ita-suomi.

 

 

Asiointiliikenne

Kunnassamme ei järjestetä asiointiliikennettä vähäisen kysynnän vuoksi.

Taksi

Paikallisten taksien yhteystietoja löydät Fonectan sivuilta.

Kela-kuljetukset

Kela-taksi Pohjois-Savo tilausnumero p. 0800 302 250

Kela-taksien tilausnumero muuttuu Pohjois-Savossa 1.1.2022 alkaen.
Uudet tilausnumerot ovat 
Taksi Helsinki Oy, 0800 414 614
Joensuun Taksi Oy, 0800 102 000

Juna

Lähimmät rautatieasemat sijaitsevat Iisalmessa ja Kuopiossa. Aikataulut löydät VR:n verkkosivuilta. VR asiakaspalvelu p. 0600 41900.

Lentokone

Lähimmät lentokentät ovat Kuopiossa ja Jyväskylässä.

Kunnalla on katuja ylläpidettävänä noin 20 kilometriä ja lisäksi kevyenliikenteen väyliä noin 8 kilometriä. Lähes kaikki liikenneväylät on valaistu. Liikenneväylien ja valaistuksen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kunnan ympäristötoimi.

Lisäksi kunnalla on hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka vuosille 2017 - 2022 Destia Oy:n kanssa. 

Koko kunnan alueen kattava liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty 2018. Suunnitelman tavoitteena on liikenneympäristön turvallisuuden parantaminen sekä liikennekasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen tehostaminen. 

Pääset lukeman liikenneturvallisuussuunnitelmaa klikkaamalla tästä.

 VENESATAMAT

Kunnassa kaksi vierasvenesatamaa, toinen kirkonkylässä puustellintie alapäässä ja toinen Säviän taajamassa entisen meijerin rannassa. Kunta vuokraa venepaikkoja kirkonkylän venesatamasta. Venepaikan hinta avovesikaudeksi on 81,31 € (sis. alv 24 %).

Kirkonkylän vierasvenesatamassa toimii Satamaravintola Laivuri, joka on auki kesäaikaan.

VENEIDEN VESILLELASKULUISKAT

 Pielaveden kunnan alueella on käytössä kolme betonista veneiden vesillelaskuluiskaa:

- Kirkkonkylän venesatama
- Säviän venesatama

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kiinteistöjen omat tiet, sopimustiet ja toimitustiet.

Omat tiet ovat vain yksityisessä käytössä, ja niiden ylläpidosta vastaa kiinteistöomistaja itse. Sopimusteillä käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä vain sopimuskumppanit.

Toimitustietkin ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä. Käytännössä ne voivat kuitenkin olla myös aivan yleisessä käytössä. Toimitusteiden ylläpidosta vastaavat tieosakkaat yhdessä. Asioiden hoitamista varten voidaan perustaa tiekunta. Yksityistielaki koskee pääasiassa vain toimitusteitä. Omia teitä laki ei koske ollenkaan ja sopimusteitäkin vain silloin, kun siitä laissa erikseen säädetään.

Toimitustiet ovat nimensä mukaisesti jossakin virallisessa toimituksessa perustettuja teitä. Toimitusteiden joukkoon kuuluvat myös yksityisteiksi muuttuneet kunnan- ja kylätiet sekä tilustiet. Niillä on pidetty vähintäänkin tielautakunnan toimitus. Oleellista on, että jollakin on pysyvä, viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen.

Eduskunta hyväksyi kesällä 2018 uuden yksityistielain. Uusi laki tuli voimaan 1.1.2019. Tiejaoston (tielautakunta) yksityistielain mukaiset tehtävät lakkasivat 31.12.2019 ja tielautakunnille aiemmin kuuluvat yksityistielain mukaiset tehtävät siirrettiin Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa. Kunnan talousarvioon on varattu 80.000 euron määräraha kyseiseen tarkoitukseen. Avustukseen oikeutetuille yksityisteille on asetettu seuraavat vaatimukset:

- Tien kokonaispituus on oltava vähintään 0,4 km ja se on autolla ajokelpoinen
- Tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu talous
- Tie on yksityistielain mukainen tie, ts. tiehen on vähintään kahdella kiinteistöllä tieoikeus
- Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja se on järjestäytynyt

Tekninen lautakunta on tarkistanut yksityisteiden kunnossapidon jako-, haku- ja maksatusperusteet 19.2.2019 / 5 §. Sen mukaan yksityisteiden ei tarvitse hakea erikseen kunnalta avustusta, vaan kunta maksaa avustuksen olemassa olevien jakoperusteiden mukaan käyttäen laskennallista menetelmää.

Yksityisen tien kunnossapitokustannuksia määritettäessä käytettävät kilometrikustannukset määräytyvät neljän kunnossapitoluokan ja määrästandardien perusteella.

Kunnossapitoluokkaa määrättäessä otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä synnyttävät tekijät sekä liikenteen vaatima kunnossapidontarve.

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus suoritetaan pisteyttämällä määrättyjä pisteytysperusteita käyttäen teiden vaikutusalueilla liikennettä aiheuttavat toiminnot.

Kunta maksaa avustuksen tiekunnallisille yksityisteille kesäkuun loppuun mennessä edellyttäen, että avustushakemus tarvittavine liitteineen on jätetty kuntaan hakuajan puitteissa ja tieto siitä, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset ja paikkansa pitävät Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).


Tieavustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kotisivuilla joka vuosi maaliskuun alussa.

Tieverkkoa koskevat palautteet

Valtion tiestöä koskevat palautteet: 
https://liikenne.palautevayla.fi/feedback  - ELY Palauteväylä

Kunnan ylläpitää tiestöä (taajama-alueen sisäpuolella olevat tiet):
Destia Oy, teiden kunnossapidon urakoitsija p. 040 089 7666  
Pielaveden kunta, kuntatekniikaninsinööri p. 050 441 1170

Ota yhteyttä

Kunnallistekniikka

Kuntatekniikaninsinööri
p. 050 441 1170

Venepaikkojen vuokraus

Toimistosihteeri
p. 050 533 7040

Liikenneturvallisuus

Kunnaninsinööri
p. 040 489 4834

Yksityistieasiat

Rakennustarkastaja
p. 040 595 7767