Liikenne

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Koko kunnan alueen kattava liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty 2018. Suunnitelman tavoitteena on liikenneympäristön turvallisuuden parantaminen sekä liikennekasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen tehostaminen. 

Pääset lukemaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa klikkaamalla tästä.

 

Kadut, kevyen liikenteen väylät ja tievalaistus

Kunnalla on katuja ylläpidettävänä noin 20 kilometriä ja lisäksi kevyenliikenteen väyliä noin 8 kilometriä. Lähes kaikki liikenneväylät on valaistu. Liikenneväylien ja valaistuksen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kunnan ympäristötoimi. Kunnalla on hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka vuosille 2022 - 2027 työyhteenliittymä Hirvasoja & Väätäinen kanssa. 

 

 Satamat

Kunnassa kaksi vierasvenesatamaa, toinen kirkonkylässä Puustellintien alapäässä ja toinen Säviän taajamassa entisen meijerin rannassa. Kirkonkylän vierasvenesatamassa toimii kesäaikaan Satamaravintola Laivuri.

 

Venepaikat

Kunta vuokraa venepaikkoja kirkonkylän venesatamasta. Venepaikan hinta avovesikaudeksi on 81,31 € (sis. alv 24 %).

 

Veneiden vesillelaskuluiskat

Pielaveden kunnan alueella on käytössä kolme veneiden vesillelaskuluiskaa: kirkonkylällä, Säviässä ja Jylhässä. 

 

Yksityistiet

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kiinteistöjen omat tiet, sopimustiet ja toimitustiet.

 

Omat tiet ovat vain yksityisessä käytössä, ja niiden ylläpidosta vastaa kiinteistöomistaja itse. Yksityistielaki ei koske omia teitä.

 

Sopimusteillä käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä vain sopimuskumppanit. Yksityistielaki koskee sopimusteitä vain silloin, kun siitä laissa erikseen säädetään.

 

Toimitustiet ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä mutta ne voivat kuitenkin olla myös yleisessä käytössä. Toimitusteiden ylläpidosta vastaavat tieosakkaat yhdessä. Asioiden hoitamista varten voidaan perustaa tiekunta. Toimitustiet ovat nimensä mukaisesti jossakin virallisessa toimituksessa perustettuja teitä. Yksityistielaki koskee toimitusteitä.

 

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Kunnan tielautakunnan yksityistien mukaiset tehtävät lakkasivat 31.12.2019 ja tielautakunnille aiemmin kuuluvat yksityistielain mukaiset tehtävät siirrettiin Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.

 

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa. Kohonneiden ylläpitokustannusten johdosta vuoden 2023 talousarviossa yksityisteiden avustamisen määrärahaa on korotettu aiemmasta 80.000 eurosta 1,5-kertaiseksi, 120.000 euroon. Avustukseen oikeutetuille yksityisteille on asetettu seuraavat vaatimukset:

- Tien kokonaispituus on oltava vähintään 0,4 km ja se on autolla ajokelpoinen
- Tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu talous
- Tie on yksityistielain mukainen tie, ts. tiehen on vähintään kahdella kiinteistöllä tieoikeus
- Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja se on järjestäytynyt

Kunta maksaa avustuksen olemassa olevien jakoperusteiden mukaan käyttäen laskennallista menetelmää.

Yksityisen tien kunnossapitokustannuksia määritettäessä käytettävät kilometrikustannukset määräytyvät neljän kunnossapitoluokan ja määrästandardien perusteella.

Kunnossapitoluokkaa määrättäessä otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä synnyttävät tekijät sekä liikenteen vaatima kunnossapidontarve.

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus suoritetaan pisteyttämällä määrättyjä pisteytysperusteita käyttäen teiden vaikutusalueilla liikennettä aiheuttavat toiminnot.

Kunta maksaa yksityisteiden avustuksen tiekunnille kesäkuun loppuun mennessä edellyttäen, että avustushakemus tarvittavine liitteineen on jätetty kuntaan hakuajan puitteissa ja tieto siitä, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset ja paikkansa pitävät Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).


Tieavustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kotisivuilla joka vuosi maaliskuun alussa.

 

Lisätietoja kunnan maksamista yksityistieavustuksista saa kunnan rakennustarkastajalta. 

 

Tieverkkoa koskevat palautteet

Kunnan ylläpitämä tieverkosto (taajama-alueen sisäpuolinen tiestö):

Pielaveden kunta, kuntatekniikaninsinööri puh. 050 441 1170

 

Valtion ylläpitämä tieverkosto: palautteen antaminen täältä

Liikenneyhteydet

Linja-auto 

Vilkku reittiopas (mm. Kuopio-Maaninka-Pielavesi)

 

Iisalmen ja Ylä-Savon avoimen joukkoliikenteen reittiopas (mm. Iisalmi-Pielavesi)

 

Taksit

Taksien yhteystiedot ovat haettavissa täältä

 

Kela-kuljetukset 

Lisätietoa Kela-kuljetuksen tilaamisesta saat täältä

 

Rautatieasemat

Lähimmät rautatieasemat sijaitsevat Iisalmessa, Lapinlahdella ja Siilinjärvellä. 

Rautatieasemien sijainnit näet täältä

 

Lentoasemat

Lähin lentoasema sijaitsee Kuopiossa. Lisätietoja saat täältä. 

 

Ota yhteyttä

Kunnallistekniikka

Kuntatekniikaninsinööri
p. 050 441 1170

Venepaikkojen vuokraus

Toimistosihteeri
p. 050 533 7040

Liikenneturvallisuus

Kunnaninsinööri
p. 040 489 4834

Yksityistieasiat

Rakennustarkastaja
p. 040 595 7767