Ympäristönsuojelu

Pielaveden ympäristönsuojelupalveluja hoitaa Iisalmen kaupunki. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin lukeutuvat jätehuollon valvonta, vesiensuojelu, ilmanlaadun seuranta, meluntorjunta sekä maa-aines- ja ympäristölupiin liittyvät tehtävät.

 

Pielaveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty valtuustossa 19.12.2011 § 92 ja ne ovat voimassa 2.2.2012 alkaen.

 

Pielaveden toimipiste sijaitsee ympäristöosaston toimistolla osoitteessa Puustellintie 10, 72400 Pielavesi.

 

Ota yhteyttä

Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen
p. 040 017 3345
sp. tiina.hujanen@iisalmi.fi