Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti liikkumisen vaikeuksia, eikä hän vamman tai sairauden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelua voi käyttää asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään tarpeen mukaan.

Tarvittaessa kuljetuspalveluita käyttävälle myönnetään saattajaoikeus. Tällöin kuljetuspalveluasiakkaalla saa olla mukana oma saattaja maksutta kuljetuspalvelumatkoilla.

Hae vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua kuljetuspalveluhakemuksella. Liitä hakemukseen lääkärinlausunto, josta selviää hakijan vaikeavammaisuus liikkumisen suhteen.

Vaikeavammaisen kuljetuspalveluntarpeen arvioimiseksi erityispalvelujen esimies laatii hakijalle palvelutarpeen arvion. Lisäksi arviointia ja päätöksentekoa varten vaaditaan lähes poikkeuksetta lääkärin arvio asiakkaan vaikeavammaisuudesta.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelusta peritään omavastuuosuus kultakin matkalta, maksun suuruus on kulloinkin voimassa olevan linja-auto vakiovuorotaksan mukainen.

Verkkoasiointi

Kuljetuspalveluiden hakemus

Kuljetuspalveluiden hakemuksella haetaan sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Kunnan erityispalvelut

Erityispalvelut vastaa kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822 Puh. +358 40 7508420 Puh. +358 40 6352589

Palvelupaikat

Erityispalvelut

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Toritie 6 D, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Katso tiedot

Palvelutarpeen arviointi

Katso tiedot

Vammaispalvelujen tukitoimet

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut