banner

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelujen osalta vaikeavammainen on erityisiä liikkumisvaikeuksia omaava henkilö, jolle joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaisi kohtuuttomia hankaluuksia.

Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Kuljetuspalveluina myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään tarpeen mukaan. Kuljetuspalvelua voi käyttää asuinkunnan sekä lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla.

Kuljetuspalveluun liittyy saattajapalvelu. Saattajana voi toimia omainen tai tuttava.

Kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua haetaan vammaispalvelujen kuljetuspalveluhakemuksella. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta selviää hakijan vaikeavammaisuus liikkumisen suhteen.

Vaikeavammaisen kuljetuspalveluntarpeen arvioimiseksi hakijalle laaditaan palvelutarpeen arvio. Lisäksi arviointia ja päätöksentekoa varten vaaditaan lähes poikkeuksetta lääkärin arvio asiakkaan vaikeavammaisuudesta.

Palvelu on maksullinen.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelusta peritään omavastuuosuus kultakin matkalta, maksun suuruus on kulloinkin voimassa olevan linja-auto vakiovuorotaksan mukainen.

Puhelinasiointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822 Puh. +358 40 7508420 Puh. +358 40 6352589

Lomakkeet

Kuljetuspalveluiden hakemus

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Erityispalvelut

Kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Palvelutarpeen arviointi

Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana.

Katso tiedot

Muut vammaispalvelujen tukitoimet

Muita vammaispalvelun tukitoimia ovat palveluasuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet ja päiväaikainen toiminta.

Katso tiedot

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu asiakkaan itsenäisen kotona selviytymisen turvaamiseksi.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut