banner

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti liikkumisen vaikeuksia, eikä hän vamman tai sairauden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelua voi käyttää asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään tarpeen mukaan.

Tarvittaessa kuljetuspalveluita käyttävälle myönnetään saattajaoikeus. Tällöin kuljetuspalveluasiakkaalla saa olla mukana oma saattaja maksutta kuljetuspalvelumatkoilla.

Hae vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua kuljetuspalveluhakemuksella. Liitä hakemukseen lääkärinlausunto, josta selviää hakijan vaikeavammaisuus liikkumisen suhteen.

Vaikeavammaisen kuljetuspalveluntarpeen arvioimiseksi erityispalvelujen esimies laatii hakijalle palvelutarpeen arvion. Lisäksi arviointia ja päätöksentekoa varten vaaditaan lähes poikkeuksetta lääkärin arvio asiakkaan vaikeavammaisuudesta.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Palvelu on maksullinen.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelusta peritään omavastuuosuus kultakin matkalta, maksun suuruus on kulloinkin voimassa olevan linja-auto vakiovuorotaksan mukainen.

Puhelinasiointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822 Puh. +358 40 7508420 Puh. +358 40 6352589

Lomakkeet

Kuljetuspalveluiden hakemus

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Erityispalvelut

Kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Muut vammaispalvelujen tukitoimet

Muita vammaispalvelun tukitoimia ovat palveluasuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet ja päiväaikainen toiminta.

Katso tiedot

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu ylläpitää asiakkaan omaa itsenäistä selviytymistä ja tukee itsenäistä kotona asumista.

Katso tiedot

Palvelutarpeen arviointi

Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut