Vammaispalvelujen tukitoimet

Vammaispalvelujen tukitoimia ovat palveluasuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet ja päiväaikainen toiminta.

Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsevat toisen henkilön apua asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa. Vaikeavammaisen palveluasumista järjestetään silloin, kun henkilön avun tarve päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa on erityisen runsasta ja jatkuvaluonteisesti sekä vuorokauden eri aikoihin sijoittuvaa. Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten palveluasuminen on sosiaalihuollon avohuollon palvelu. Vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään Pielavedellä ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Harkinnanvaraisia tukitoimia ovat:

  • korvaukset päivittäisissä toiminnoissa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista
  • korvaukset ylimääräisistä vaatekustannuksista
  • korvaukset ylimääräisistä ravintokustannuksista
  • sopeutumisvalmennus
  • kuntoutusohjaus

Päivätoimintaa järjestetään kaikkein vaikeimmin vammaisille työikäisille henkilöille, joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin ja henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite. Päivätoiminta on maksuton lukuun ottamatta kuljetusta, aterioita tai muita päivätoiminnan järjestäjän tarjoamia maksullisia palveluja.

Hae tukitoimia kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Päätöksen harkinnanvaraisista palveluista ja etuuksista tekee erityispalveluiden esimies perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.

Verkkoasiointi

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalveluhakemuksella voit hakea vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia palveluja/etuuksia.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Kunnan erityispalvelut

Erityispalvelut vastaa kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822 Puh. +358 40 7508420 Puh. +358 40 6352589

Palvelupaikat

Erityispalvelut

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Toritie 6 D, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Katso tiedot

Palvelutarpeen arviointi

Katso tiedot

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut