Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta. Varhaiskasvatuksen toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

Pielavedellä varhaiskasvatusta järjestetään kunnan toimintana neljässä eri varhaiskasvatusyksikössä ja lisäksi kunnassa toimii yksityisiä varhaiskasvatuspalvelun tuottajia.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa varhaiskasvatushakemuksella. Voit hakea kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ympäri vuoden hoidon tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään aina palvelun tarpeen mukaan, tarve kartoitetaan varhaiskasvatushaun yhteydessä.

Järjestelyaika on äkillisen työllistymisen tai opiskelun johdosta 2 viikkoa muutoin 4 kuukautta. Varhaiskasvatushakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttömänä työnhakijana.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Lomakkeet

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemuksella haetaan päivähoitopaikkaa lapselle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Päiväkoti Tarulinna

Päiväkoti Tarulinna sijaitsee Pielaveden keskustassa. Tarulinna on avoinna lasten varhaiskasvatustarpeen mukaisesti.

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Vekaravaara

Päiväkoti Vekaravaarassa tarjotaan Pielaveden kunnan järjestämää varhaiskasvatusta.

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Ryhmis Satupirtti

Satupirtti on Pielaveden keskustassa sijaitseva ryhmäperhepäivähoitokoti.

Laurinpurontie 23 C 19, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula

Ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula on pieni, kodinomainen yksikkö, joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Säviän kyläkoulun yhteydessä.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimistosta saat lisätietoa varhaiskasvatukseen liittyen.

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Liittyvät palvelut

Ruokapalvelut

Katso tiedot

Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut