banner

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta. Varhaiskasvatuksen toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Lomakkeet

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemuksella haetaan päivähoitopaikkaa lapselle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Päiväkoti Tarulinna

Päiväkoti Tarulinna sijaitsee Pielaveden keskustassa. Tarulinna on avoinna lasten varhaiskasvatustarpeen mukaisesti.

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Vekaravaara

Päiväkoti Vekaravaarassa tarjotaan Pielaveden kunnan järjestämää varhaiskasvatusta.

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Ryhmis Satupirtti

Satupirtti on Pielaveden keskustassa sijaitseva ryhmäperhepäivähoitokoti.

Laurinpurontie 23 C 19, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula

Ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula on pieni, kodinomainen yksikkö, joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Säviän kyläkoulun yhteydessä.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimistosta saat lisätietoa varhaiskasvatukseen liittyen.

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut