banner

Päiväkoti Tarulinna

Päiväkoti Tarulinna sijaitsee Pielaveden keskustassa. Tarulinna on avoinna lasten varhaiskasvatustarpeen mukaisesti.

Päiväkodissa toteutetaan varhaiskasvatusta, jolla tuetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta pohjautuu Pielaveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tämän suunnitelman pohjalta Tarulinna tekee oman toimintasuunnitelman jokaiselle toimintakaudelle. Tarulinnassa toimii neljä ryhmää (Tiitiäiset, Menninkäiset, Viikarit ja Pienryhmä) ja jokainen ryhmä tekee talon yhteisen toimintasuunnitelman pohjalta ryhmäkohtaisen toimintasuunnitelman kauden alussa.

Tarulinnan varhaiskasvatushenkilöstö ottaa vastaan mielellään huoltajien mielipiteitä, ideoita ja ajatuksia toiminnan kehittämiseen. Toiminta perustuu lapsilähtöiseen ajatteluun ja kasvatusyhteistyöhön, jossa lapsen huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi.

Haluamme luoda lapselle virikkeellisen ja turvallisen varhaiskasvatusympäristön, jossa jokainen lapsi voi tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on. Leikki kuuluu isona osana päivään.

Pienryhmä sijaitsee fyysisesti erillisessä rakennuksessa, mutta on yksi päiväkoti Tarulinnan lapsiryhmistä. Pienryhmän toiminta-ajatuksena on tarjota erityistä tukea sitä tarvitseville lapsille. Ryhmässämme on jatkuvassa käytössä mm. tukiviittomat sekä kuvakommunikointi. Teemme tiivistä yhteistyötä toimintaterapeutin, puheterapeuttien, neuvolan ym. moniammatillisten toimijoiden kanssa. Kiinnitämme ryhmässämme erityistä huomiota toisen ihmisen kunnioittamiseen ja arvostamiseen sekä hyviin käytöstapoihin.

Päiväkoti Tarulinna toimii varahoitoyksikkönä aina tarvittaessa.

Asiointikieli: Suomi
Alue: Pielavesi

Käyntiosoite

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Reitti tänne

Aukioloajat

Puhelin

Vastaava lastentarjaopettaja
+358 400328240

Erityislastentarhanopettaja, pienryhmä
+358 400103936

Viikarit
+358 404894156

Menninkäiset
+358 407306140

Tiitiäiset
+358 403578929


Palvelut

Varhaiskasvatus

Katso tiedot