banner

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

Varhaiskasvatuksen toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista, jossa painotetaan pedagogiikkaa.

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden hoidon tarpeen mukaan. Hakeminen tapahtuu paperisella varhaiskasvatushakemuksella. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään aina palvelun tarpeen mukaan, tarve kartoitetaan varhaiskasvatushaun yhteydessä.

Järjestelyaika on äkillisen työllistymisen tai opiskelun johdosta 2 viikkoa muutoin 4 kuukautta. Varhaiskasvatushakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttömänä työnhakijana.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä.

Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Lomakkeet

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemuksella haetaan päivähoitopaikkaa lapselle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Päiväkoti Tarulinna

Päiväkoti Tarulinna sijaitsee Pielaveden keskustassa. Tarulinna on avoinna lasten varhaiskasvatustarpeen mukaisesti.

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Päiväkoti Vekaravaara

Päiväkoti Vekaravaarassa tarjotaan Pielaveden kunnan järjestämää varhaiskasvatusta.

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Kaikki tiedot

Ryhmis Satupirtti

Satupirtti on Pielaveden keskustassa sijaitseva ryhmäperhepäivähoitokoti.

Laurinpurontie 23 C 19, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula

Ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula on pieni, kodinomainen yksikkö, joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Säviän kyläkoulun yhteydessä.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimistosta saat lisätietoa varhaiskasvatukseen liittyen.

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540