banner

Vesihuolto

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä toiminta-alueellaan (Kirkonkylä, Säviä).

Vesihuoltolaitoksen talousvesi on kokonaan laadultaan hyvälaatuista pohjavettä. Pielaveden kunnan käyttövesi on pehmeää.

Kunnassa on ympärivuotisesti käytössä myös talousveden jakelupiste, joka sijaitsee liikuntahallilla.

Kaikki jätevesilaitoksen toiminta-alueella syntyvät jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevedet käsitellään. Puhdistamolle otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivoliete jätteenkuljettajilta. Kuivattu jätevesiliete toimitetaan biolaitokselle, missä lietteestä tuotetaan kaasua ja sähköä.

Palvelupaikat

Vesipiste

Talousveden jakelupiste.

Puistotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Kunnan vuokra-asunnot

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut