Vesihuolto

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä toiminta-alueellaan (Kirkonkylä, Säviä).

Vesihuoltolaitoksen talousvesi on kokonaan laadultaan hyvälaatuista pohjavettä. Pielaveden kunnan käyttövesi on pehmeää.

Kunnassa on ympärivuotisesti käytössä myös talousveden jakelupiste, joka sijaitsee liikuntahallilla.

Kaikki jätevesilaitoksen toiminta-alueella syntyvät jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevedet käsitellään. Puhdistamolle otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivoliete jätteenkuljettajilta. Kuivattu jätevesiliete toimitetaan biolaitokselle, missä lietteestä tuotetaan kaasua ja sähköä.

Kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon sekä vesihuoltopalveluiden käytöstä sovitaan liittymis- ja käyttösopimuksella. Uuden kiinteistön mahdollisuudesta liittyä verkostoon on sovittava hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen käynnistymistä vesihuoltolaitoksen esimiesten kanssa. Uudiskohteille sopimus tehdään, kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.

Kiinteistön omistajan/käyttäjän vaihdoksesta on ilmoitettava Pielaveden kunnan ympäristöosastolle.

Verkkoasiointi

Vesilaskutuksen laskutusosoitteen tai laskun vastaanottajan muutos

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa laskustusosoitteen tai laskun vastaanottajan muutoksen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Vesiliittymän käyttäjän tai uuden omistajan ilmoitus

Tällä lomakkeella vesiliittymän entinen käyttäjä, vesiliittymän uusi käyttäjä tai uusi omistaja voi tehdä ilmoituksen vaihdoksesta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Vesiliittymän omistajan ilmoitus muutoksesta

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vesiliittymän käyttäjän (esim. vuokralainen) tai omistajan (esim. kiinteistön myynti) muutoksesta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Vesipiste

Talousveden jakelupiste.

Puistotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Korkotukilainahakemusten vastaanotto

Katso tiedot

Kunnan vuokra-asunnot

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut