banner

Yksityisten ei-ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamisen hyväksyminen

Ei-ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut tukevat palveluja tarvitsevan henkilön toimintakykyä ja itsenäistä asumista. Palvelujen tarve ei perustu ympärivuorokautiseen hoivaan ja huolenpitoon vaan johonkin muuhun.

Ei-ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, kotipalvelu tukipalveluineen, asumispalvelut, liikkumista tukevat palvelut, mielenterveystyö ja päihdetyö. Niihin lasketaan myös perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, perheasiain sovittelupalvelu, lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonta sekä ottolapsineuvonta. Lisäksi ei-ympärivuorokautisiin sosiaalipalveluihin luetaan lasten ja nuorten huollon palvelut, vammaispalvelut ja opiskelijahuollon palvelut.

Ei-ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja saa tuottaa yksityisesti, jos toiminta täyttää tietyt ehdot. Palvelujen tuottajan tulee tehdä toiminnan aloittamisesta kirjallinen ilmoitus siihen kuntaan, jossa se aikoo tarjota palvelujaan. Kunta toimittaa ilmoituksen aluehallintovirastoon, joka tekee palvelun hyväksymisestä rekisteröintipäätöksen.

Jos kyseessä on kotipalvelun tukipalvelu tai siihen rinnastettava palvelu, aluehallintovirasto ei tee siitä rekisteröintipäätöstä. Sen sijaan kunta päättää kyseisen palvelun tuottamisen hyväksymisestä. Kotipalvelun tukipalveluihin kuuluvat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Siihen rinnastettaviin palveluihin taas luetaan esimerkiksi vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu.

Aluehallintovirasto voi hyväksyä yksityisen palvelujen tuottajan ei-ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottajaksi, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • toiminta täyttää kaikki sille asetetut edellytykset
  • palvelujen antamista varten on nimetty soveltuvan tutkinnon suorittanut vastuuhenkilö
  • palveluja antavalla henkilökunnalla on tehtävään soveltuva koulutus.

Jos palvelujen tarjoamiseksi tarvitaan toimitilat, niiden on oltava riittävät ja käyttötarkoitukseensa sopivat. Tarvittavien varusteiden on oltava asianmukaiset, ja henkilökuntaa on oltava riittävästi. Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset.

Jos palvelutoiminnan vastuuhenkilö vaihtuu tai toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, palvelujen tuottajan on tehtävä siitä etukäteen kirjallinen ilmoitus kunnan sosiaaliviranomaiselle. Sosiaaliviranomainen ilmoittaa muutoksista aluehallintovirastolle.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Ohjausta, tukea ja neuvontaa arkielämän hankaliin tilanteisiin.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922

Liittyvät palvelut

Maisematyölupa

Katso tiedot

Rakennuslupa

Katso tiedot

Poikkeamislupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut