• A

  • Asiointipiste

   Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet.

  • Avustukset yhteisöille ja järjestöille

   Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea avustuksia kunnasta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai tapahtumien järjestämiseen.

 • D

  • Digituki

   Digineuvonta auttaa arkisissa digiongelmissa.

 • E

  • Elinkeinopalvelut

   Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n ja kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut.

  • Esiopetus

   Perustuslain mukainen maksuton esiopetus on tarkoitettu lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua.

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja esimerkiksi harrastusten löytämisessä.

 • H

  • Hallinto ja tukipalvelut

   Hallinto- ja tukipalvelut tuottaa kunnan tukipalveluita ja sen toiminta on osastojen läpileikkaavaa.

 • I

 • J

  • Johtotietopalvelu

   Kunnan keskitetty maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijaintipalvelu.

  • Jätehuolto

   Jätehuoltopalvelua ovat muun muassa ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet, jätekeskus ja -asemat sekä jätehuollon neuvonta.

  • Jätteenkuljetus

   Ylä-Savon kunnissa kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla tai yhteisellä kimppa-astialla.

 • K

  • Kaivu- ja sijoitusluvat

   Kaduille ja muille yleisille alueille sijoitettavien johtojen sijoitusluvat ja kaivuluvat ja -ilmoitukset.

  • Kansalaisopisto

   Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia alueen väestölle.

  • Karttapalvelu

   Karttapalvelusta voit itse tulostaa karttoja, tehdä matkanmittauksia sekä karttalinkkejä ja upotuksia omille verkkosivuillesi.

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus, missä on maksutta tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja.

  • Korkotukilainahakemusten vastaanotto

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

  • Koulukuljetus

   Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain mukaisesti.

  • Kunnan viralliset ilmoitukset

   Kunnan viralliset ilmoitukset löytyvät sähköiseltä ilmoitustaululta.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Kohtuuhintaisia ja turvallisia koteja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin.

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • L

 • M

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän loma-ajaksi.

  • Mainos- ja viitoituslupa

   Mainostaminen ja/tai viitoituksen asettaminen kaduille on luvanvaraista toimintaa.

  • Maisematyölupa

   Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

  • Museopalvelut

   Kotiseutumuseo sijaitsee Pielaveden Teijunmäellä ja on perustettu vuonna 1958. Näyttelyt esittelevät paikallista historiaa ja käsityöperinteitä.

 • N

  • Nuorisotyö

   Nuorisotyö on nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukena elämän eri osa-alueilla. Nuorisotyö antaa mahdollisuuden osallistua, järjestää, tutustua, luoda.

 • P

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Aamu- ja iltapäivätoiminta on lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.

  • Perusopetus

   Pielavedellä perusopetusta järjestetään Pielaveden yhtenäiskoulussa sekä Säviän ja Pohjois-Pielaveden kouluissa

  • Poikkeamislupa

   Poikkeaminen rakentamista tai muista toimenpiteistä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista edellyttää lupaa.

  • Purkamislupa ja purkamisilmoitus

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

 • R

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

  • Rakennusvalvonta

   Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa rakentamisessa sekä käsittelee ja valvoo lupa-asioita kunnan alueella.

  • Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut

   Ruokapalvelut tuottaa monipuolisia ateriapalveluja, jotka edistävät asiakkaiden hyvinvointia. Puhtaanapitopalvelut vastaa kunnan tilojen siisteydestä.

 • T

  • Toimenpidelupa

   Toimenpideluvat myöntää rakennusvalvonta. Lupaa tarvitaan pieniin rakennushankkeisiin.

 • V

  • Varhaiskasvatus

   Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

  • Venepaikat

   Kunta vuokraa venepaikkoja kirkonkylän ja Säviän venesatamista.

  • Vesihuolto

   Vesihuoltoon kuuluu puhtaan veden jakelu sekä jätevesien johtaminen ja käsittely.

 • Y

  • Yksityistieavustukset

   Tiekunnallinen yksityistie voi hakea yksityisteiden kunnossapitoavustusta kunnalta.

  • Ympäristölupa

   Toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa

  • Yökahvila

   Vapaaehtoisten voimin pyöritettävä yökahvilatoiminta nuorille.