Työllistäminen

MAASEUTUKUNNAN KOTELO-HANKE

Työllistyvyyttä, osallisuutta ja toimijuutta vahvistamassa Nilakan alueen kunnissa.

Maaseutukunnan Kotelo -hankkeessa vahvistetaan työttömien työikäisten sekä työ- tai kou-lutuspaikkaa vailla olevien nuorten työllistyvyyttä, osallisuutta ja toimijuutta. Samalla etsitään ratkaisuja pieniin maaseutukuntiin työllistymisen ja työllistämisen tukemiseksi sekä palvelujen saatavuuden turvaamiseksi.

Hankkeessa ovat mukana Nilakan kunnat: Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto. Kunnissa toimivissa Kotelo-palvelupisteissä tarjotaan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua. Palvelupisteissä ohjaajina työskentelevät ammattilaiset toimivat haastavassa tilanteessa olevien ja vaikeasti työllistyvien asiakkaiden tukena: mm. kannustetaan, valmennetaan, ohjataan ja kuljetaan rinnalla palveluiden viidakossa.

Kotelo-hankkeessa työllisyydenhoidon ja sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen haasteita lähestytään nimenomaan pienten kuntien näkökulmasta. Pikkukunnissa toimintaympäristö on monessa suhteessa erilainen kuin isoissa kaupungeissa. Haasteita tuo mm. työmarkkinoiden rajallisuus sekä monien ennen kasvokkain toteutettujen palvelujen korvaaminen nettipalveluilla ja valtakunnallisilla puhelinpalveluilla. Yksi ydinkysymys hankeidean taustalla on se, kuinka syrjäisissä pienissä kunnissa asuville turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus, kun viranomaisten ja muiden tahojen toimipisteet on keskitetty kaupunkeihin.

Kotelo-hanke on kolmivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Hankkeen ko-konaisrahoitus on 693.000 €, josta ESR:n rahoitusosuus on 554.400 €. Loppuosa rahoituksesta tulee mukana olevilta kunnilta. Hanketta hallinnoi Vesannon kunta.

Yhteystiedot

Kotelon toimisto avoinna ajanvarauksella.

Kotelo-ohjaaja
Anne Armila
Puistotie 11 
72400 Pielavesi
anne.armila@pielavesi.fi
044 282 5587

Projektikoordinaattori
Kimmo Salo
kimmo.salo@vesanto.fi
044 282 5583

Hankkeen yleinen sähköposti: kotelohanke@vesanto.fi

Pielaveden kunta osallistuu ehdot täyttävän kesätyöntekijän palkkausmenoihin 10 €/työpäivä, kuitenkin enintään 20 päivältä eli yhteensä 200 €/kesätyöntekijä. Lue lisää: www.pielavesi.fi/kesatyo

Tukityöllistämisen tavoitteena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevia sekä edistää ja ylläpitää heidän työ- ja toimintakykyään. Kunta hoitaa tukityöllistämisen pääsääntöisesti Monitaitoset ry:n kautta, jonka toimialana on sosiaalinen työllistäminen.

Uusi suunta -hanke on Pielaveden kunnan työllisyydenhoidon kehittämisen hanke. 

Lue lisää hankkeesta osoitteesta: www.pielavesi.fi/uusisuunta

Kunta järjestää myös oman organisaationsa puitteissa työpaikkoja erityisesti velvoitetyöllistettäville tai työharjoittelua kaipaaville. Asia hoidetaan yhteistyössä Pohjois-Savon TE-toimiston kanssa 

Lisätietoja

Nuorten kesätyöllistäminen

Mika Turkka
p. 040 489 4957

Seija Kahelin
p. 040 489 4054

Pohjois-Savon TE-toimisto

PL 2000, 70101 Kuopio
kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi
Henkilöasiakkaat: p. 029 502 5500

Monitaitoset ry

Pajatie 5
72400 Pielavesi
p. 044 2973619
titta.raitanen@monitaitoset.fi
www.monitaitoset.fi