banner

Uusi suunta -hanke

Uusi suunta -hanke on Pielaveden kunnan työllisyyspalvelujen kehittämisen hanke.

Hankkeen asiakkaita ovat Pielaveden työnantajat ja työttömät työnhakijat. 

Uusisuunta-logo_valkoinen_tausta.png

Työkykyä edistävät palvelut


  Kumppanuuspöytä_82x112_rajattu.png

 


Työkykyä edistäviin palveluihin liittyen palveluntuottajat voivat esittää tarkentavia kysymyksiä puhelimitse 050 476 6032 tai sähköpostitse tuula.rytkonen@pielavesi.fi .

Työkykyä edistävien ostopalveluiden tarjouspyynnön jättämisen pelisäännöt sekä vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan tässä verkkodokumentissa: Tarjouspyynnön jättämisen pelisäännöt

Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä:

  • Luodaan palvelupiste, jossa tarjotaan tukea, ohjausta sekä neuvontaa työllistymiseen ja rekrytointiin lähi- ja etäpalveluna
  • Kehitetään työllistymistä, osaamista ja työkykyä edistäviä palveluita yhdessä työnantajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa
  • Rakennetaan työnantajien kanssa palvelupaketteja, jotka parantavat työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamista
  • Kehitetään uusi kunnan ja TE-hallinnon yhteistyömalli, jonka avulla voidaan auttaa kaikkia työnhakija-asiakkaita
  • Hyödynnetään innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja

 

Yhteistyökumppaneitamme ovat Pielaveden kunta, Pohjois-Savon TE-palvelut, paikalliset työnantajat, yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat, alueen oppilaitokset sekä Maaseutukunnan KOTELO -hanke ja työllisyyttä tukevat sidosryhmät.

Hanketta hallinnoi Pielaveden kunta.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 387 250 euroa. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitus on 309 800 euroa. Pielaveden kunnan kuntaosuus on 77 450 euroa.

Hankeaika: 1.11.2020 - 30.4.2023.

Asiakkaan palvelupolku Uusi Suunta -hankkeessa

palvelupolkuuusisuunta.png

Uusi suunta somessa

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pngVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB (1).pngPielavesi_ponnistaa_luonnostaan_logo_vaaka_office.png