Uusi suunta -hanke

Uusi suunta -hanke on Pielaveden kunnan työllisyyspalvelujen kehittämisen hanke.

Hankkeen asiakkaita ovat Pielaveden työnantajat ja työttömät työnhakijat. 

Autamme ja tuemme työnhakija-asiakasta

 • Palvelemalla itse
 • Kontaktoimalla yhteistyökumppaneitamme
 • Ohjaamalla edelleen sopivan palvelun piiriin
 • Ostamalla työllistymisen ja työkyvyn tueksi palveluita

koristeellinen kuva työnhakija-asiakkaan auttamis- ja tukikeinoista


Tarjoamme palveluita lähipalvelupiste Duunikulmassa

Henkilökohtaista palvelua

 • Opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa
 • Erilaisten kuntoutumisvaihtoehtojen selvittämisessä
 • Toimeentulon, tukien ja etuuksien selvittämisessä
 • Mahdollisuus luoda etäyhteys; TE-palvelut, Kela, oppilaitos...
 • Autamme hyödyntämään TE-palveluiden tarjoamat palvelut (esimerkiksi työnhakuvalmennus, ammatinvalinnanohjaus)
 • Meiltä on mahdollista saada työnvalmentajan tuki työsuhteen alkuun
 • Mahdollisuus saada työkykyä edistäviä palveluita 

Asiakkaan palvelupolku Uusi Suunta -hankkeessa

Asiakkaan palvelupolku Uusi Suunta- hankkeessa

Palvelut yrityksille ja työnantajille

 • Autamme etsimään työntekijän työnantajan tarpeisiin
 • Markkinoimme avoimia työpaikkoja (suoraan hankkeen asiakkaille, some)
 • Neuvomme tuetun työllistämisen kiemuroissa
 • Autamme etsimään sopivia täydennyskoulutuksia, jotka lisäävät yrityksen työntekijöiden osaamista
 • Yritystunnettavuuden lisääminen (yhteiset kampanjat, mahdolliset markkinointitempaukset...)
 • Ostamme työnvalmentaja-palveluita uuden työntekijän tueksi = kokeilevaa ostopalvelua

Olemme avoimia uusille yhteistyömuodoille ja ideoille! 

TE-toimiston tarjoamat palvelut

Työnhakijaksi pääset ilmoittautumaan TE-palvelujen verkkosivuilla: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

  

Nuorisotakuu tarkoittaa, että TE-palvelut tarjoaa nuorelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työnhaku on alkanut. Palvelu parantaa nuoren mahdollisuuksia selviytyä työmarkkinoilla ja löytää työpaikka.

Nuorisotakuu mm. edistää sijoittumista koulutukseen ja työmarkkinoille, estää työttömyyden pitkittymistä ja estää syrjäytymistä.

Nuorisotakuu koskee alle 25-vuotiaita nuoria tai 25-29-vuotiaita vastavalmistuneita. 

Lisätietoja nuorisotakuusta löydät TE-palvelujen verkkosivuilta: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/nuoret/nuorisotakuu

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Lue lisää mm. palkkatuen suuruudesta ja myöntämisen edellytyksistä TE-palvelujen nettisivuilta: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyollisty-palkkatuella

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. 

Työkokeilun kesto on yleensä 1-3 kuukautta. Työtä tehdään enintään 5 päivää viikossa, 4-8 tuntia päivässä. 

Työkokeilua ei saa aloittaa ennen kuin työkokeilusopimus on hyväksytty TE-toimistossa. 

Lue lisää työkokeilusta ja myöntämisen ehdoista TE-palvelujen verkkosivuilta: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyokokeilu

TE-palvelut tarjoavat yrityksille palveluita ja neuvontaa. 

TE-palveluista yritykset voivat saada apua esimerkiksi

 • työpaikkailmoituksen laatimisessa ja julkaisemisessa
 • sopivien ehdokkaiden etsimisessä tietokannasta
 • haastattelujen toteuttamisessa ja rekrytointitilaisuuksien järjestämisessä
 • työpaikkailmoitusten näkyvyyden edistämisessä TE-Live.fi-palvelun avulla
 • kansainvälisessä rekrytoinnissa
 • koulutettavien työllistämisessä yrityksiin RekryKoulutuksen avulla
 • henkilöstön vähentämiseen liittyvissä asioissa (muutosturva)
 • oppisopimuskouluttamiseen
 • vuorotteluvapaan järjestämiseen
 • työkokeilun käyttämiseen rekrytoinnissa
 • palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen käyttämiseen


Lue lisää TE-palvelujen palveluista yrityksille Pohjois-Savon TE-palvelujen verkkosivuilta: https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo/yrityspalvelut

Uusisuunta-logo_valkoinen_tausta.png


Lataa tulostettava esite tästä: Uusi suunta -esite A4.pdf

Digineuvontaa työnhakija-asiakkaille

Tarjoamme työnhakija-asiakkaille digineuvontaa Duunikulmassa (Puistotie 11).

Digineuvonnassa tarjotaan tukea sähköiseen asiointiin, erilaisten hakemusten ja asiakirjojen tekemiseen sekä tuettujen etäyhteyksien luomiseen eri viranomaisiin ja työllisyyttä ja opiskelua edistäviin tahoihin.

Neuvontaan pääsee varaamalla ajan numerosta 050 476 6032 / Tuula Rytkönen.

MicrosoftTeams-image.pngdvv_digitukiverkosto_leima_rgb_0.png

Työkykyä edistävä toiminta

Tuntuuko, että työkykysi ja hyvinvointisi kaipaisi kohentamista?

Meidän kauttamme sinun on mahdollista päästä TYÖKYKYÄ EDISTÄVÄÄN PALVELUUN
Palvelun tarjoajat ovat Pielaveden 4H -yhdistys, RuukkuMaa & Helmijaana sekä Iloluontonen. Palvelujakso on 1-3 kuukautta. Palvelu valikoituu asiakkaan mielenkiinnon mukaan.

Mikäli kiinnostuit ja koet, että tästä voisi olla hyötyä työllistymisesi tai kouluttautumisen edistämiseksi, ole yhteydessä!
Tuula Rytkönen 050 476 6032
Merja Tissari 040 489 4154

Työkykyä edistävät palvelut.png

Ladattava esite Tulostettava esite Tulostettava esite

Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä:

 • Luodaan palvelupiste, jossa tarjotaan tukea, ohjausta sekä neuvontaa työllistymiseen ja rekrytointiin lähi- ja etäpalveluna
 • Kehitetään työllistymistä, osaamista ja työkykyä edistäviä palveluita yhdessä työnantajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Rakennetaan työnantajien kanssa palvelupaketteja, jotka parantavat työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamista
 • Kehitetään uusi kunnan ja TE-hallinnon yhteistyömalli, jonka avulla voidaan auttaa kaikkia työnhakija-asiakkaita
 • Hyödynnetään innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja

 

Yhteistyökumppaneitamme ovat Pielaveden kunta, Pohjois-Savon TE-palvelut, paikalliset työnantajat, yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat, alueen oppilaitokset sekä Maaseutukunnan KOTELO -hanke ja työllisyyttä tukevat sidosryhmät.

Hanketta hallinnoi Pielaveden kunta.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 387 250 euroa. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitus on 309 800 euroa. Pielaveden kunnan kuntaosuus on 77 450 euroa.

Hankeaika: 1.11.2020 - 30.4.2023.

Uusi suunta somessa

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB (1).pngPielavesi_ponnistaa_luonnostaan_logo_vaaka_office.pngTE__LA10_te1logo___B3___RGB.pngVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngEU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png