Uusi suunta -hanke

Uusi suunta -hanke oli Pielaveden kunnan työllisyyspalvelujen kehittämisen hanke, joka päättyi 30.4.2023.

Hankkeen loppuraportti

Voit tutustua hankkeen loppuraporttiin ja sen liitteisiin alla olevista tiedostoista:
UUSI SUUNTA -hankkeen LOPPURAPORTTI.pdf
Uusi Suunta -hankkeen konsultatiivinen arviointi, Mikko Kesä Oy.pdf
Digitaalisen kehittämisen malli työvoimapalveluissa , uusi suunta.pdf

Hankkeen tulokset

Uusi Suunta -hanke on luonut yhdessä TE-palveluiden Iisalmen toimiston kanssa asiakasohjauksen palveluekosysteemin. Asiakkaita ovat henkilöasiakkaat sekä työnantajat ja yrittäjät. TE-asiantuntijat vastaavat viranomaisena asiakkuudesta ja asiakkaalle järjestettävistä lakisääteisistä palveluista. Hanke tarjoaa täydentäviä palveluita.  Asiakkaalle tehdään palveluntarpeenarviointi, jonka perusteella tarvittaessa kootaan asiakkaan tarpeisiin vastaava monitoimijainen verkosto. Asiakasohjauksen palveluekosysteemin tavoite on edistää työllistymistä, osaamista sekä työkykyä ja hyvinvointia. 

Digineuvontavinkkejä asiakastilanteisiin

Puutteelliset digitaidot voivat estää tai hidastaa työmarkkina-asemaa ja vaikuttaa ohjaustilanteen vaikuttavuuteen. Käsikirjat sisältävät taustatietoa digitaitojen merkitykseen asiakasohjauksen vaikuttavuudessa sekä vinkkejä digiperusteiseen asiakasohjaukseen.

Halutessasi voit ladata käyttöösi käsikirjat, joista saat tukea päivittäisiin asiakastilanteisiin ja digineuvontaan:
Käsikirja_2023_Uusi Suunta_hanke_Digipajat_1_4.pdf
Digipaja 5 opaskirja.pdf

Uusi Suunta -hankkeen palvelutuotteet

Hankkeessa on tuotettu viisi palvelutuotetta. Ydinpalveluita ovat: lähipalvelupiste Duunikulma, työllisyydenhoidon monitoimijainen yhteispalvelu sekä työnantajien ja yritysten neuvonta- ja rekrytointipalvelu. Tukipalveluita ovat: tapahtumapalvelut ja työllisyydenhoidon asiantuntijapalvelut.

Voit tutustua hankkeessa tuotettuihin palvelutuotteisiin palvelutuotejulisteesta: Palvelutuotteet_juliste_A1_FINAL.pdf

Palvelutuotteet_juliste_A1.png

Hankkeen väliraportti:

Väliarvioinnin esitys 6-2022_mkoy.pdf
Väliraportti 13.6.2022.pdf

 


Palvelut työnhakija-asiakkaille

Uusi Suunta- hankkeessa autamme ja tuemme työnhakija-asiakasta monin eri tavoin.

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua lähipalvelupiste Duunikulmassa

 • opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa
 • erilaisten kuntoutumisvaihtoehtojen selvittämisessä
 • toimeentulon, tukien ja etuuksien selvittämisessä

Autamme TE-palveluiden tarjoamien palveluiden, esimerkiksi työnhakuvalmennuksen ja ammatinvalinnan ohjauksen, hyödyntämisessä.

Meiltä on mahdollisuus saada työkykyä edistäviä ja osaamista lisääviä palveluita.

Duunikulmassa sinun on mahdollista tavata TE-palvelujen asiantuntija kasvotusten. Luomme tarvittaessa etäyhteydet esimerkiksi Kelaan,
oppilaitokseen tai TE-palveluihin asioidesi hoidon sujuvoittamiseksi.

Digineuvontaa työnhakija-asiakkaille

Tarjoamme työnhakija-asiakkaille digineuvontaa Duunikulmassa (Puistotie 11).

Digineuvonnassa tarjotaan tukea sähköiseen asiointiin, erilaisten hakemusten ja asiakirjojen tekemiseen sekä tuettujen etäyhteyksien luomiseen eri viranomaisiin ja työllisyyttä ja opiskelua edistäviin tahoihin.

Neuvontaan pääsee varaamalla ajan numerosta 050 476 6032 / Tuula Rytkönen. Olemme valtakunnallisen digitukiverkoston jäsen.

Asiakkaan palvelupolku Uusi Suunta -hankkeessa

Jokaisen asiakkaan palvelupolku suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Asiakkuus alkaa yhteydenotolla Uuteen Suuntaan. Yhteydenottaja voi olla asiakas itse tai asiakkaan luvalla esimerkiksi TE-palvelut, oppilaitos tai sosiaalipalvelut.

Palvelupolun alussa laaditaan asiakkaan toiveiden, tarpeiden ja osaamisen perusteella palvelutarpeenarvio. Palvelutarpeenarvio toimii pohjana tavoitteelliselle suunnitelmalle, eli suunnitelmalle siitä, mikä on asiakkuuden tavoite ja millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään. Asiakkuuden edetessä tavoitteellisen suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Samalla tarkastellaan asiakkaan tuen tarvetta ja sitä vähennetään tai lisätään tilanteen mukaan. Kun asiakkuuden alussa asetettu tavoite saavutetaan, palvelu päättyy. Asiakas on aina tervetullut palaamaan takaisin palvelun piiriin tarvittaessa.

Asiakkaan palvelupolku.png


Uusi Suunta -hankkeen palvelut yrityksille ja työnantajille

 • Autamme etsimään työntekijän työnantajan tarpeisiin
 • Markkinoimme avoimia työpaikkoja (suoraan hankkeen asiakkaille, some)
 • Neuvomme tuetun työllistämisen kiemuroissa
 • Autamme etsimään sopivia täydennyskoulutuksia, jotka lisäävät yrityksen työntekijöiden osaamista
 • Autamme lisäämään yritystunnettavuutta (yhteiset kampanjat, mahdolliset markkinointitempaukset...)

Olemme avoimia uusille yhteistyömuodoille ja ideoille!

Voit ottaa meihin yhteyttä myös, jos mietit yrittäjyyttä!
Aarno Niskanen p. 040 149 2204


TE-toimiston tarjoamat palvelut

Työnhakijaksi pääset ilmoittautumaan TE-palvelujen verkkosivuilla: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

  

Nuorisotakuu tarkoittaa, että TE-palvelut tarjoaa nuorelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työnhaku on alkanut. Palvelu parantaa nuoren mahdollisuuksia selviytyä työmarkkinoilla ja löytää työpaikka.

Nuorisotakuu mm. edistää sijoittumista koulutukseen ja työmarkkinoille, estää työttömyyden pitkittymistä ja estää syrjäytymistä.

Nuorisotakuu koskee alle 25-vuotiaita nuoria tai 25-29-vuotiaita vastavalmistuneita. 

Lisätietoja nuorisotakuusta löydät TE-palvelujen verkkosivuilta: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/nuoret/nuorisotakuu

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Lue lisää mm. palkkatuen suuruudesta ja myöntämisen edellytyksistä TE-palvelujen nettisivuilta: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyollisty-palkkatuella

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. 

Työkokeilun kesto on yleensä 1-3 kuukautta. Työtä tehdään enintään 5 päivää viikossa, 4-8 tuntia päivässä. 

Työkokeilua ei saa aloittaa ennen kuin työkokeilusopimus on hyväksytty TE-toimistossa. 

Lue lisää työkokeilusta ja myöntämisen ehdoista TE-palvelujen verkkosivuilta: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyokokeilu

TE-palvelut tarjoavat yrityksille palveluita ja neuvontaa. 

TE-palveluista yritykset voivat saada apua esimerkiksi

 • työpaikkailmoituksen laatimisessa ja julkaisemisessa
 • sopivien ehdokkaiden etsimisessä tietokannasta
 • haastattelujen toteuttamisessa ja rekrytointitilaisuuksien järjestämisessä
 • työpaikkailmoitusten näkyvyyden edistämisessä TE-Live.fi-palvelun avulla
 • kansainvälisessä rekrytoinnissa
 • koulutettavien työllistämisessä yrityksiin RekryKoulutuksen avulla
 • henkilöstön vähentämiseen liittyvissä asioissa (muutosturva)
 • oppisopimuskouluttamiseen
 • vuorotteluvapaan järjestämiseen
 • työkokeilun käyttämiseen rekrytoinnissa
 • palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen käyttämiseen


Lue lisää TE-palvelujen palveluista yrityksille Pohjois-Savon TE-palvelujen verkkosivuilta: https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo/yrityspalvelut


Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä:

 • Luodaan palvelupiste, jossa tarjotaan tukea, ohjausta sekä neuvontaa työllistymiseen ja rekrytointiin lähi- ja etäpalveluna
 • Kehitetään työllistymistä, osaamista ja työkykyä edistäviä palveluita yhdessä työnantajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Rakennetaan työnantajien kanssa palvelupaketteja, jotka parantavat työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamista
 • Kehitetään uusi kunnan ja TE-hallinnon yhteistyömalli, jonka avulla voidaan auttaa kaikkia työnhakija-asiakkaita
 • Hyödynnetään innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja

 

Yhteistyökumppaneitamme ovat Pielaveden kunta, Pohjois-Savon TE-palvelut, paikalliset työnantajat, yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat, alueen oppilaitokset sekä Maaseutukunnan KOTELO -hanke ja työllisyyttä tukevat sidosryhmät.

Hanketta hallinnoi Pielaveden kunta.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 387 250 euroa. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitus on 309 800 euroa. Pielaveden kunnan kuntaosuus on 77 450 euroa.

Hankeaika: 1.11.2020 - 30.4.2023.

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB (1).pngPielavesi_ponnistaa_luonnostaan_logo_vaaka_office.pngTE__LA10_te1logo___B3___RGB.pngVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngEU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png