Yksinyrittäjän tuki

Yksinyrittäjien avustuksen haku on nyt auki.

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Sähköisen hakemuksen liitteet toivotaan .pdf -muotoisina.
Hakemuksen voi toimittaa myös paperisena, ota yhteyttä elinkeinoasiamieheen paperisen hakemuksen toimituksesta.

Hakemuksen mukana on toimitettava seuraavat asiakirjat:

  • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  • Verovelkatodistus

Yksinyrittäjätuki pähkinänkuoressa

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tuessa on kysymys 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, ei kuitenkaan yrittäjän palkkoihin. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Avustuksen ehtona on

  • Yrittäjällä on voimassaoleva YEL-vakuutus tai hän muutoin pystyy osoittamaan yli 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.
  • Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % kulujen pystyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen.
  • Yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
  • Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen kuin laittaa hakemuksen.


Avustus ei ole riippuvainen yritystoiminnan oikeudellisesta muodosta. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen. 

Sähköinen hakemuslomake

Yksinyrittäjän avustus - ohje yrittäjälle.pdf

Lisätietoja

Elinkeinoasiamies
Aarno Niskanen
p. 040 149 2204  
aarno.niskanen@savogrow.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön: Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta

Hakemuslomake (avautuu uuteen ikkunaan)