banner

Ilmoita tapahtuma

Ohjeita tapahtumien järjestämiseen Pielaveden kunnassa

MUISTA VASTUUT

Järjestäjän tulee noudattaa lainsäädäntöä ja järjestyssääntöjä. Tapahtumajärjestäjä on aina vastuussa tapahtumasta. Huomioi ajoissa lupa-asiat eri viranomaisille: maankäyttö, melu, turvallisuus, ilmoitus yleisötilaisuudesta, elintarvikkeisiin ja anniskeluun liittyvät luvat, tekijänoikeuskorvaukset, vakuutukset, työnantajavelvoitteet. Varaudu riskeihin vakuutuksilla.

Kokoontumislaissa ja laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista määrätään tapahtumien turvallisuudesta. 
Pelastuslaki velvoittaa varautumaan vaaratilanteisiin. 
Kuluttajaturvallisuuslaki liittyy tapahtuman järjestäjän vastuisiin.
Terveydensuojelulaki linjaa mm. elintarvikkeiden käsittelyä.


Lisää tapahtuma Ylä-savon tapahtumakalenteriin