Järjestöt ja yhdistykset

Pielavesi on aktiivisten yhdistysten kunta. Tälle sivulle on lisätty tarpeellista tietoa yhdistyksille, esim. hyödyllisistä rahoituslähteistä.

Yhdistyksen on hyvä pitää tietonsa ajan tasalla, esimerkiksi valtakunnallisella Yhdistystieto.fi -sivustolla.

Pielaveden avustukset

Tietoa kunnan myöntämistä avustuksista.

Pohjoissavolaiset.fi

Sivusto kokoaa tiedon järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä sekä niiden toiminnasta Pohjois-Savossa.

Yhdistystieto.fi

Tietopalvelu, jossa Suomen yhdistykset esittelevät toimintansa ja yhdistysaktiivit käyvät keskustelua yhdistystoiminnasta.