Pielaveden kotiseutumuseo

Museotie 4
72400 Pielavesi
p. 040 831 7544

Avoinna 22.6. - 6.8.2022 ke-la klo 11-17
Juhannuksena 24.-26.6.2022 museo on kiinni.

Teijunmäellä sijaitseva Pielaveden kotiseutumuseo on perustettu vuonna 1958. Pihapiirissä on kuusi alueelle siirrettyä rakennusta. Päärakennus on vanha pappilan väentupa, jossa on neljä huonetta. Tupa on sisustettu vuosisadan alkupuolen tavan mukaan miesten ja naisten puolen käsittäväksi.

Museon perusnäyttely esittelee paikkakunnan käsityöperinnettä sekä elämän eri osa-alueita aina syntymästä kuolemaan ja arjesta juhlaan. Kahdessa pienemmässä huoneessa ovat vuosina 1999-2000 valmistuneet näyttelyt: suutarin huoneessa on esillä suutarin tarvikkeiden lisäksi myös nahkurin työkaluja. Toinen huone, pappilan kammari taas on sisustettu 1900-luvun alun pappilan hengessä.

Päärakennuksen lisäksi vieraat voivat kurkistaa savupirttiin ja kala-aittaan, jonka Pielaveden kalastusperinnettä esittelevä näyttely on valmistunut kesällä 2004. Alueella on lisäksi tuulimylly, luhtiaitta ja riihi.

Kesäisin museolla järjestetään vaihtuvia näyttelyitä ja erilaisia tapahtumia.


Pielaveden eMuseo -mobiilioppaat

Pielavedellä on käytössä kolme ilmaista mobiiliopasta, joissa voit tutustua paikkakunnan kulttuuriperintöön! Oppaita voit käyttää mobiililaitteilla missä ja milloin tahansa.

Pielaveden kotiseutumuseon mobiiliopas: https://emuseo.fi/pielavedenkotiseutumuseo

Pielaveden kulttuuriperintökohteita kartalla: https://emuseo.fi/pielavedenkulttuuriperinto

Presidentti Urho Kekkosen jäljillä -mobiiliopas https://emuseo.fi/kekkonen


Ladattavat esitteet

Ylä-Savon museot tekivät yhteisen esitteen, ne voit ladata tästä itsellesi suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Ylä-Savon museoesite FI.pdf
Ylä-Savon museoesite EN.pdf
Ylä-Savon museoesite RU.pdf

 

Tutkimus- ja projektiaiheita

Muistitiedon keruu: Millaisia muistoja paikallisilla on liittyen museon rakennuksiin (Pappilan väentupa, luhtiaitta jne.) Esimerkiksi Pappilan väentuvassa pidettiin oppikoulun pääsykokeita. (kohderyhmä: kansatieteen, etnologian, folkloristiikan opiskelijat, kansalaisopiston ryhmä) 

Pielaveden arkeologisten löytöjen merkitys: Pielavedellä on kotiseutumuseoille harvinaisesti hyvin esillä esihistoriallista esineistöä. Niistä voisi tehdä tarkemman tutkimuksen, jonka pohjalta tehdään näyttely/verkkonäyttely. Tutkimuksentekijä voisi myös tehdä alustavan suunnitelman päivitetylle muinaismuistoselvitykselle tai esihistoriallisten löytöjen perusinventoinnille. (kohderyhmä: arkeologian opiskelija) 

Luettelointitietojen vienti tietokantaan ja kokoelmapoliittisen ohjelman laatiminen: Tällä hetkellä luettelointitiedot ovat excel -taulukolla ja ne olisi hyvä siirtää tietokantaan (kuten web muskettiin). Työntekijä tekee samalla museolle kokoelmapoliittisen ohjelman, jossa on yhteenveto museon tekemästä kokoelmatyöstä sekä suunnitelma tulevalle kokoelmatyölle. Kohderyhmä: museologian opiskelija (esimerkiksi museologian harjoittelu).

Eino Hyvärisen keräilytoiminta: Eino Hyvärinen oli aktiivinen paikallinen henkilö, jolla oli merkittävä rooli kotiseutumuseon perustamisessa ja kokoelman keräämisessä. Työntekijä tekee tutkimuksen/tutkielman Hyvärisen toiminnasta ja merkityksestä paikkakunnan kulttuuriperinnön tallentamisessa ja kotiseutumuseon perustamisessa. (kohderyhmä: historian, kansatieteen, museologian opiskelijat) 

Kotiseutumuseon merkitys paikkakuntalaisille: Millainen merkitys kotiseutumuseolla on nykyään paikkakuntalaisille? Millaisia mahdollisuuksia kotiseutumuseolla on esim. vahvistaa paikallisidentiteettiä kuntaliitosten aikana. Miten kotiseutumuseotoimintaa voisi kehittää? Mikä merkitys museolla on vanhuksille, entä nuorille? Voisiko kotiseutumuseo yhdistää eri sukupolvia? (kohderyhmä: museologian, sosiologian, matkailun opiskelijat) 

Kotiseutumuseo kesätapahtumien paikkana: Millaisena tapahtumapaikkana kotiseutumuseo on? Millaisia mahdollisuuksia sillä on, ja miten sitä voisi kehittää? Mikä on kotiseutumuseon imago? (kohderyhmä: matkailun, kulttuurituotannon opiskelijat)

 

Museotoimintaa ohjaava lainsäädäntö

Museolaki729/1992
Museoille myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja tässä laissa säädetään. Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että museo on julkisessa omistuksessa ja että yksityinen museo täyttää tietyt kriteerit. Pielaveden museo on kunnan omistuksesta ja sen toiminnasta vastaa kulttuuritoimi.

Museoasetus 1312/1992
Maakuntamuseon tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa toiminta-alueellaan sekä huolehtia mm. alueensa museotoimintaan liittyvien keskusrekisterin ja arkistojen ylläpidosta. Asetuksen nojalla Pielaveden Kotiseutumuseo toimii Kuopion maakuntamuseon kanssa läheisessä yhteistyössä.

Muinaismuistolaki 295/1963
Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusta valvoo Museovirasto. Irtainten muinaisesineiden osalta säädetään, että vähintään sata vuotta vanhaksi oletettavan rahan, aseen, työkalun, koristeen, astian, kulkuvälineen tai muun sellaisen esineen, jonka omistajaa ei tiedetä, löytäjän on toimitettava esine sellaisenaan Museovirastoon, jolla on oikeus lunastaa esine korvausta vastaan.

Lähde: Suomen museoliitto