banner

Esiopetukseen, perusopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen 2019 - 2020

1.3.2019 7:00

ESIOPETUKSEEN, PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2019 - 2020

Esiopetus
Lukuvuonna 2019 – 2020 esiopetukseen ovat oikeutettuja vuonna 2013 syntyneet lapset. Esiopetusta järjestetään Pielaveden Yhtenäiskoululla (0-5), Säviän koululla ja Pohjois-Pielaveden koululla.

Perusopetuksen 1.luokalle ilmoittautuminen
Mikäli lapsenne ei ole osallistunut lv. 2018-2019 Pielaveden kunnan järjestämään esiopetukseen, tulee teidän ilmoittaa lapsenne kouluuntuloilmoitus peruskoulun 1.luokalle. Ilmoitus tehdään Pielaveden kunnan koulutoimistoon.

Kouluun tutustumispäivät:
Pielaveden Yhtenäiskoulu (0-5)              9.5.2019        klo 9.00 – 10.30
Puistotie 7
Säviän koulu                                            9.5.2019        klo 8.45 – 11.00
Virranniskantie 18                                  
Pohjois-Pielaveden koulu                       9.5.2019      klo 8.30 –  11.30
Kiuruvedentie 1595

Hakemukset em. toimintoihin tulee toimittaa  seuraavasti:
Esiopetus, ja perusopetus 22.3.2019 mennessä
Pielaveden kunta, Koulutoimisto, Koulutie 3, 72400 Pielavesi.

VARHAISKASVATUKSEEN  JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN TOIMINTAKAUDELLE 1.8.2019 – 31.7.2020

Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päätyttyä siihen saakka kuin lapsi siirtyy peruskouluun tai sitä vastaavaan.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli maksetaan varhaiskasvatus oikeuden piirissä olevalle lapselle. Kunnallinen varhaiskasvatus ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten varhaiskasvatusta järjestettäessä. Varhaiskasvatuksen palveluseteli ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Palveluseteli on harkinnanvarainen etuus.
Varhaiskasvatusta järjestetään seuraavasti:
1. Ryhmäperhepäivähoidossa  (Säviä, kirkonkylä)
2. Päiväkodit (Kirkonkylä, Vaaraslahti)
3. Yksityisen hoidontuottajien palvelusetelillä tuotettava hoito

Varhaiskasvatusta on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Palveluseteliä on haettava haun yhteydessä.
Varhaiskasvatushakemuksia  on saatavilla eri toimipaikoista. Varhaiskasvatus lomakkeet löytyvät myös Pielaveden kunnan
www.pielavesi.fi/fi/Sujuva-arki/Sivistyspalvelut/Opetus-ja-koulutus/Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä tulee liitteenä toimittaa todistukset kaikista veronalaisista pääomatuloista sekä veroista vapaista tuloista. Maanviljelijöiltä ja yrittäjiltä tulee olla selvitys viimeksi valmistuneesta verotuksesta sekä yrittäjiltä tuloslaskelma ja tase. Opiskelijoiden tulee toimittaa voimassaoleva opiskelutodistus.

Tiedustelut;  vastaava lastentarhanopettaja Sirpa Partanen, 0400 328 240, sirpa.partanen@pielavesi.fi.


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lukuvuonna 2019-2020 järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa esioppilaille, peruskoulun 1-2 vuosiluokkien  oppilaille ja 1-9.vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille.

Toimintaan voi myös osallistua esioppilaat.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvitsevien tulee hakea toimintaan kirjallisesti (toimintapaikat: Pielaveden Yhtenäiskoulu 0-5 , Säviä ja Pohjois-Pielavesi).
Hakulomake 
www.pielavesi.fi/fi/Sujuva-arki/Sivistyspalvelut/Opetus-ja-koulutus/Perusopetus/Koululaisen-aamu--ja-iltapaivatoiminta

Hakemukset  em. toimintoihin  tulee toimittaa  22.3.2019 mennessä
Pielaveden kunta, Varhaiskasvatus, Laurinpurontie 25, 72400 Pielavesi.

 

Pielaveden kunta
Sivistyslautakunta