Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelu käyttöön

kuntalaisaloite_logo_rgb.png
22.2.2021 14.00

Pielaveden kunta on ottanut käyttöön oikeusministeriön ylläpitämän Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun. Verkkopalvelussa voi tehdä kuntalaisaloitteita ja neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta.

Pielaveden kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä palvelua koskevassa asiassa.

Kuntalaisaloitteen laatiminen

Kuntalaisaloitteen voit laatia menemällä kuntalaisaloite.fi -verkkopalveluun ja valitse sieltä 'Tee kuntalaisaloite'.

Kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun on tunnistauduttava joko vahvasti (verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne, henkilökortti) tai sähköpostiosoitteellasi. Kuntalaisaloite.fi suosittelee vahvaa tunnistautumista, jolloin aloitteiden hallinta ja seuranta palvelussa ovat helpompia.

Verkkopalvelu ohjaa sinua aloitteen laatimisen edetessä. Kun olet täyttänyt kaikki vaaditut kentät ja tarkistanut tiedot, voit halutessasi aloittaa osallistujien keräämisen, lisätä vastuuhenkilöitä aloitteelle ja lopuksi lähettää aloitteen kuntaan käsiteltäväksi. 

Kuntalaisaloitteen voi edelleen toimittaa paperisena kunnan kirjaamoon. Aloitteessa on aina mainittava, mitä asiaa se koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Kuntalaisaloitteen käsittely

Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa tehty aloite vastaanotetaan Pielaveden kunnan hallinto- ja tukipalveluissa. Sieltä saapunut aloite ohjataan suoraan asianosaiselle toimielimelle valmisteltavaksi tai viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi sekä lähetettäväksi edelleen valmisteluun.

Asianosainen toimielin käsittelee kuntalaisaloitteen ja toimeenpanee sen tai lähettää sen jatkokäsiteltäväksi toiseen toimielimeen tai kunnanhallitukseen. Kun kuntalaisaloite on käsitelty, kuntalainen saa tiedon suoritetuista toimenpiteistä. Valtuustolle kuntalaisten tekemät aloitteet viedään tiedoksi kerran vuodessa.