Löytänän tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma ja OAS ovat nähtävillä samanaikaisesti

tuulivoimakuva.jpg
17.5.2023 9.00

Pielaveden kunnan alueella sijaitsevan Löytänän tuulivoimahankkeen YVA- ohjelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä samanaikaisesti 17.5.-16.6.2023.

YVA-ohjelma

Löytänän tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää YVA-menettelyä, josta vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus. Ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukainen YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan eli ABO Wind Oy:n esittämä suunnitelma hankkeensa mahdollisista toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutusten arvioimisesta. 

Kaikilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä YVA-ohjelman sisällöstä. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 16.6.2023 Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.

Kuulutus YVA-ohjelmasta.pdf

 

Tuulivoimaosayleiskaava

YVA-menettelyn lisäksi hankkeen toteuttaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 10 a luvun mukaisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimista tuulivoima-alueelle. Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä samanaikaisesti, 17.5.-16.6.2023, YVA-ohjelman kanssa Pielaveden kunnassa. 

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää nähtävillä olemisen aikana mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteet on toimitettava ennen nähtävillä olemisen päättymistä Pielaveden kunnalle kirjeellä osoitteella Puustellintie 10, 72400 Pielavesi, tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@pielavesi.fi.

Kuulutus OASsta.pdf

 

YVA-ohjelmasta ja OAS:sta tullaan järjestämään yleisötilaisuus 6.6.2023

YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen yhteinen yleisötilaisuus järjestään 6.6.2023 klo 17.00- 19.30 Pielavedellä Seuratalo Suojalassa (os. Puistotie 8, 72400 Pielavesi). Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös Microsoft Teams -etäyhteydellä, osallistumislinkki julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/pielavesiloytanatuulivoimaYVA