Mitä perhekeskuksessa tapahtuu? Tiedote Pohjois-Savon läntisen alueen kuntiin lapsiperheiden kanssa toimiville 5/22

20.12.2022 10.47

Mikä perhekeskus?

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto. Perhekeskus ei ole välttämättä yksittäinen rakennus, vaan sen palvelut voivat olla eri tavoin alueelle sijoitettuina. Perhekeskus sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät palvelut. Lisäksi siihen kuuluvat varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.


Mitä perhekeskuksessa tehdään?

Perhekeskuksen tehtävät perustuvat lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä tuen ja avun tarpeita koskevaan tutkimustietoon. Tehtävät ovat perhekeskustoimijoiden yhteisiä, vaikkakin eri toimijoiden työ painottuu heidän lakisääteisen tehtävänsä ja koulutuksensa sekä sovitun työnjaon mukaan. Yhteistä käsitystä tehtävistä ja niihin sitoutumista tuetaan perhekeskuksessa erilaisten monialaisen yhteistoiminnan menetelmien avulla. Tehtävien toteuttamisen vahvistamiseksi käytetään vaikuttaviksi arvioituja tai luotettaviksi tiedettyjä (vahvan näytön omaavia) toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä. Pohjois-Savossa tuetaan perhekeskuksia ottamaan käyttöön mm. Lapset puheeksi, Varhainen vuorovaikutus ja Vahvuutta vanhemmuuteen menetelmät. Paikallisesti tuotettuja koulutuksia on tarjottu parisuhteen sekä lähisuhdeväkivallan puheeksi ottoon.

Lisätietoja: ulla.sarkka@siilinjarvi.fiPerhekeskustoimintasuunnitelma

Perhekeskustoimintasuunnitelma on monialaisessa yhteistyössä tuotettu suunnitelma, jossa kuvataan toimenpiteet ja rakenteet Perhekeskuksen tehtävien, toiminnan ja johtamisen toteuttamiseksi hyvinvointialueella. Pohjois-Savossa perhekeskustoimintasuunnitelmia on tehty useammassa kunnassa ja nyt on valmistumassa yhteen kokoava hyvinvointialuetasoinen perhekeskustoimintasuunnitelma.

Lisätietoja: ulla.sarkka@siilinjarvi.fiPerhekeskuksen ohjaus ja neuvonta (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto)

Läntisen alueen Perhekeskuksen neuvonta ja ohjaus jatkaa työskentelyä edelleen ainakin 6/22 saakka. Olkaa siis yhteydessä ja kutsukaa meitä yhteiseen työhön! Matalan kynnyksen palveluun voi soittaa perhe itse tai kuka tahansa yhteistyötaho perheen luvalla. Teemme yhteistyötä mm. kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaalitoimen, nuorten työryhmän ja Ankkuri -työryhmän kanssa. Meitä voi kutsua erilaisiin työryhmiin, verkostoihin ja työpariksi. Olemme mukana kuulemassa hyvinvointialueen kehittämiseen ja valmisteluun liittyviä tietoja. Hyödynnämme tätä toimiessamme paikallisten toimijoiden kanssa. Haluamme olla tukena ja pyrimme rohkaisemaan työntekijöitä heidän työssään. Haluamme olla tarpeen mukaan tukemassa muutoksessa. Edistämme Yhdessä aika- tapaamisten käyttämistä. Perhekeskuksen neuvonta ja ohjaus -palvelu on auki numerossa 040 195 2836 ma-pe klo 8–15.

Lisätietoja: hanna.vasiljev@pielavesi.fi ja kirsi.koistinen@pielavesi.fi


Nilakan (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto) neuvoloiden perhetyön pilotti

Nilakan neuvolan perhetyö on matalankynnyksen perhetyötä neuvolaikäisten lasten perheille. Hankkeen aikana palvelua on tehty tutuksi sekä perheille että yhteistyökumppaneille ja sitä kautta perheiden ohjautuminen palvelun pariin on lisääntynyt. Yhteistyö neuvolan kanssa on jatkunut koko hankkeen ajan tiiviinä. Sen lisäksi muun muassa varhaiskasvatuksen ja kuntien sosiaalitoimien kanssa on saatu hyviä kokemuksia yhteistyöstä. Aiemmin suunniteltu perheryhmien aloitus Vesannolle ja Tervoon ei toteutunut vähäisten ilmoittautumisten takia. Markkinointia yritetään uudelleen tammikuussa 2023. Keiteleellä vahvuutta vanhemmuuteen ryhmä on saatu hyvin käyntiin ja joulukuussa on ryhmän viimeinen tapaaminen. Neuvolan perhetyön kehittämistä jatketaan edelleen ja tulisinkin mielelläni käymään eri yhteistyökumppaneiden luona. Mikäli koet, että haluaisit kuulla lisää toiminnastamme tai sinulle olisi halua kehittää yhteistyötä entisestään niin ole rohkeasti yhteydessä.

Lisätietoja: mirka.jarvelainen@pielavesi.fi


Kasvatus- ja perheneuvonnan kuuden kunnan ammatillisen johtamisen kokeilu (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto)

Läntisen alueen alueellinen kasvatus- ja perheneuvonta palvelee lasta odottavia ja perheitä, joissa on 0–17-vuotiaita lapsia. Asiakkaat voivat asioida minkä läntisen alueen kuntien kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijöiden kanssa haluavat. Johtamisen kokeilu loppuu joulukuun loppuun. Vuoden 2023 alusta johtamisesta vastaavat alueelle valitut esihenkilöt. Kiitämme lämpimästi kaikkia kokeiluun osallistuneita yhteistyötahoja!

Lisätietoja: tiina.mikkonen-reponen@pielavesi.fiKouluille jalkautuvat psykiatriset sairaanhoitajat (Rautalampi ja Suonenjoki)

Toukokuusta 2022 aloittaneet psykiatriset sairaanhoitajat Henna Märsynaho (Suonenjoen Yhtenäiskoulun ja Sammalselän koulun 5–6 luokkalaiset) sekä Pia Hakkarainen (Rautalammin yläkoulun 7–9 luokkalaiset) ovat osa POSOTE20 -hankkeen projektia, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten mielenterveyshoidon porrastusta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon ja kouluterveydenhuollon kanssa. Tarkoitus on, että nuori voi edelleen saada mielenterveyden tuen ja ohjauksen oppilashuollosta. Jollei tämä riitä, voidaan aloittaa määrämittainen hoitojakso psykiatrisella sairaanhoitajalla. Hoitojakson aikana tehdään työtä perheen ja muun asiakaskohtaisen verkoston kanssa. Saadun palautteen perusteella sairaanhoitajien työpanos on vapauttanut opiskeluhuollon voimavaroja enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Näyttää sille, että hoitojaksojen jälkeen jatkohoitoon ohjautumisten määrä on hyvin vähäinen. Rautalammilla ja Suonenjoella yhteistyö on sujunut hyvin ja on tullut yhteistyörakenteita myös nuorten työryhmän suuntaan, joka on vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä. Toiminta jatkuu lokakuun 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja pia.hakkarainen@kuh.fi ja Henna.Marsynaho@kuh.fi


Sähköinen yhteydenottokanava (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto)

 Markkinoithan kohtaamillesi perheille sähköistä yhteydenottokanavaa. Sivuilta löytyy erilaisiin tilanteisiin tukea myös virka-ajan ulkopuolella: https://sites.google.com/view/perheidenasiointikanava

Lämpimät joulun toivotukset kaikille ja kiitos kuluneesta vuodesta!