banner

Pielaveden kunnan yleisavustusten hakeminen vuonna 2020

Pielavesi_ponnistaa_luonnostaan_logo_web (1).png
17.1.2020 9:00

Pielaveden kunta julistaa haettavaksi vuoden 2020 talousarvioon varatun määrärahan puitteissa yhteisöjen yleisavustukset (Kunnanhallitus 13.1.2020 § 19).

Yleisavustushakemus osoitetaan kunnan kansliaan osoitteeseen Pielaveden kunta, PL 27, 72401 PIELAVESI tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@pielavesi.fi. Yleisavustushakemukset tulee jättää 28.2.2020 klo 14.30 mennessä.

Avustusta tulee hakea lomakkeella, joka on saatavilla osoitteesta www.pielavesi.fi/yleisavustushaku sekä Pielaveden kunnan kansliasta os. Puustellintie 18, Pielavesi.

Yleisavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti vastikkeelliseen toimintaan, joka on kunnan strategian mukaista. Vuoden 2020 yleisavustukset suunnataan toimintaan, joka edistää ja tukee kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, lisää yhteisöllisyyttä, edistää positiivisen kuntakuvan syntymistä ja lisää kunnan ja erityisesti kylien elinvoimaa. Yleisavustusta ei myönnetä yksittäisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai retkiin. Näihin on mahdollista hakea kohdeavustusta sivistyslautakunnalta. 

Lisätietoja yleisavustusten osalta antaa hallintopäällikkö Kirsi Väänänen, puh. 040 4894050, kirsi.vaananen@pielavesi.fi.

Pielavedellä, 17.1.2020

Kunnanhallitus

Tiedostot