banner

Pielaveden kunta tiedottaa 20.3.

Pielavesi_ponnistaa_luonnostaan_logo_web (1).png
20.3.2020 17:00

Suomen hallituksen linjauksen mukaiset toimenpiteet on Pielaveden kunnassa saatettu täytäntöön ajalle 18.3. – 13.4.2020. Kunnan virastojen ovet ovat suljettuna. Palvelut järjestetään pääasiassa puhelimitse, etäyhteydellä sekä ajanvarauksella. Myös henkilökohtaiseen, kasvokkain tapahtuvaan asiointiin on mahdollisuus ajanvarauksella. Palvelemme edelleen asiakkaita mahdollisimman normaalisti poikkeusoloista huolimatta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille ja kuntien kautta edelleen omille yksiköilleen ja alueensa yksityisille palveluntuottajille ohjeet muun muassa erikoissairaanhoidosta, perustason terveydenhuollosta, ikääntyneiden palveluista, lastensuojelusta ja toimeentulotuen käsittelyn turvaamisesta poikkeusoloissa. Esimerkiksi jos asiakkaan tai perheen sosiaalipalvelujen tarve on jo aiemmin arvioitu kriittiseksi ja esimerkiksi kotipalvelu tai työtoiminta on välttämätön henkilön hyvinvoinnin tai toimeentulon turvaamiseksi, pitää palvelua jatkaa poikkeusolojen aikanakin kunnan arvion mukaisella tavalla. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että ihmisen hyvinvoinnin kannalta tarpeelliset avopalvelut turvataan.
 

Pienimpien koululaisten lähiopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa tarkentuu

Valtioneuvosto on tarkentanut linjausta koskien pienimpien koululaisten lähiopetusta. Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1-3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Huoltajille lähetetään wilman kautta tiedustelu, onko lapsi edelleen etäopetuksessa vai siirtyykö lapsi lähiopetukseen.

Päivähoito ja sen yhteydessä järjestettävä esiopetus järjestetään edelleen. Valtioneuvosto on myös linjannut, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelisivät siten. 
 

Vaihtoehtoiset hyvinvointia tukevat palvelut käynnistyvät 

Nuorisolle tarjolla oma chat 

Nuorisotilat ovat suljettu, mutta nuoriso-ohjaaja on nuorten tavoitettavissa sosiaalisessa mediassa, etäyhteyksin sekä puhelimitse. 

Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö järjestävät Pielaveden nuorisolle chattimahdollisuuden, lisätietoa nuorisotoimen Facebook-sivulla https://www.facebook.com/Pielaveden-Nuorisotoimi-261981295767/ 

Kirjastolainat vaihtoehtoisin keinoin  

Kirjasto ja sen yhteydessä oleva monitoimitila sekä omatoimikirjasto on suljettu. Pielaveden kirjasto tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden aineiston lainaukseen myös kirjaston sulun ajan.  

Aineistoa lainataan soittamalla etukäteen puh. 040 4894191 tai lähettämällä sähköpostia kirjasto@pielavesi.fi. Ilmoita nimesi ja kirjastokortin numero. Kirjaston henkilökunta kerää aineiston toiveiden mukaisesti, lainataan ja sovitusti voit noutaa kirjakassin kirjaston oven ulkopuolelta. 

Lisäksi kirjaston katoksen alla on arkisin klo 10-14 poistettuja kirjoja haettavissa ilmaiseksi kotiin luettavaksi. Näitä kirjoja ei tarvitse palauttaa. 

Harrastetoimintaa videovälitteiseksi  

Kansalaisopiston opetus ja muu kunnan vapaa-ajan harrasteryhmien toiminta on keskeytetty. Liikunta- ja vapaa-aikatoimi suunnittelee videovälitteisiä treenitunteja ja muita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Niistä tiedotetaan Pielaveden liikunta- ja vapaa-aikatoimen Facebook-sivulla http://fb.me/pielavedenliikuntatoimi

Myös kansalaisopistossa kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää keskeytyneitä kursseja etäyhteyksiä hyödyntäen. Kansalaisopisto tiedottaa kurssilaisia asiasta, mikäli etäyhteyksin järjestettävät kurssit toteutuvat. 

Asumispalveluissa käyttöön videoyhteydet 

 Ulkopuolisten vierailut Pielakodin, Ilonakodin, Hakalan ja Repomäen asumisyksikössä on kielletty poislukien esimerkiksi saattohoidossa olevien läheiset. Asumispalveluyksiköihin on otettu käyttöön iPadeja, joita voidaan hyödyntää asukkaiden ja heidän läheistensä yhteydenpidossa. 

Lisäksi kunta kehottaa kuntalaisia noudattamaan valtioneuvoston ohjeistusta muutenkin välttämään vierailuja ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien luona nyt poikkeusolojen aikana, jotta heidän turvallisuus pystyttäisiin parhaalla mahdollisella tavalla turvaamaan. Kunta toivoo käytettävän vierailujen sijaan yhteydenpitoon puhelinta ja etäyhteyksiä. 
 

Auttavat numerot  

Kysterillä on käytössä hengitystieinfektioiden puhelinneuvontapalvelu. Neuvontapuhelin p. 017 171 031 palvelee ma-to 8-16 ja pe 8-15. Korona-virukseen liittyvissä ja muissa hengitystieinfektio-oireisiin liittyvissä kysymyksissä kuntalaisia kehotetaan olemaan yhteydessä infonumeroon, jotta terveyskeskuksen varsinainen päivystysnumero ei ruuhkautuisi. 

Ikäihmisille, yli 70-vuotiaille järjestetään vapaaehtoisten sekä kunnan voimin asiointiapua. Asiointiapua koordinoidaan kunnan toimesta. Apua asioimiseen tarvitseva voi soittaa numeroon 050 4440814 ma-pe klo 8-16 välisenä aikana. Pielaveden eri kyliltä on ilmoittautunut vapaaehtoisia, jotka voivat auttaa asiointien hoitamisessa.   

Muissa palvelutarpeissa ikäihmiset voivat olla yhteydessä asiakasohjaajiin, puh. 0405715484 ja 0400283268.  

Yrityksiin liittyvää neuvontaa tarjoaa kunnan elinkeinoasiamies p. 040 149 2204. 

Kunta kannustaa ihmisiä antamaan naapuriapua ja ottamaan ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä ikäihmisiin ja muihin mahdollisiin avuntarvitsijoihin ja tarjoamaan apua yhteisvastuullisesti. 
 

Kaupat tarjoavat rauhallisia asiointiaikoja ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville  

S-Market Pielavesi ilmoittaa rauhallisiksi asiointiajoiksi klo 7-8 ja 19-21. 

K-Market Mesikämmen suosittelee ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville asiakkaille asiointiajaksi klo 7-8 tai 20-21. Kauppa tarjoaa myös kotiinkuljetusta kirkonkylän alueella tiistaisin ja perjantaisin. Lisätietoja numerosta 040 1497459. 

Kunta toivoo, että paikalliset yritykset alkaisivat myydä erilaisia lahjakortteja tms., joita kuntalaiset voisivat hankkia ja näin tukea yrittäjien toimintaa tässä vaikeassa tilanteessa. Edelleen kunta vetoaa, että yrittäjien palveluita käytettäisiin poikkeusoloista huolimatta ja näin turvattaisiin palveluiden jatkuvuus myös kriisin jälkeen. 

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja puh. 0400668211; vilma.kroger@pielavesi.fi  

Tiedostot