Robottipuhelukokeilun tuloksien yhteenveto on julkaistu

Pielavesi_ponnistaa_luonnostaan_logo_web.png
15.3.2021 8.35

SavoGrown alueella (Suonenjoki-Rautalampi-Tervo-Vesanto-Keitele-Pielavesi) haluttiin osallistaa kuntalaisia mukaan kuntien kehittämistoimien suunnitteluun kokeilemalla robottipuheluita. Robottipuheluilla pyrimme mahdollisimman laajaan kuntalaisten kuulemisen. 

Kokeilun aikana täysi-ikäisille kuntalaisille suunnattiin 2 puhelukierrosta, joissa selviteltiin kuntalaisten kokemuksia oman kunnan toiminnasta ja kerätään ideoita kehittämistyöhön.

Robottipuhelukokeilun 1. soittokierros tehtiin 24.-25.11.2020 ja 2. soittokierros oli 9.-10.2.2021. Robottipuhelukokeilu toteutettiin
SavoGrown kunnissa osana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Kansanvallan peruskorjaus projektia. Puheluista saadut vastaukset litteroitiin ja vastaukset luokiteltiin ja analysoitiin tekoälyä hyödyntäen.

Robottipuhelukokeilusta saatuja vastauksia käytetään Pielavedellä kuntastrategian laadinnassa, kunnan kehittämisessä ja hyödynnetään esimerkiksi kuntamarkkinoinnissa. 

Robottipuhelun vastauksista on koostettu lyhyt yhteenveto, johon voit tutustua tästä: Robottipuhelukokeilu_raportti.pdf

Lisätietoa robottipuhelukokeilusta SavoGrown verkkosivuilla: www.savogrow.fi/robottipuhelut 
Sitran Kansanvallan peruskorjaus –projekti: www.sitra.fi/aiheet/kansanvallan-peruskorjaus 

Tiedostot