Tiedote: Ylä-Savossa edistetään kävelyä ja pyöräilyä hyvinvointi ja luonto edellä

10.6.2022 7.53

Ylä-Savoa halutaan kehittää houkuttelevaksi ja viihtyisäksi asuinpaikaksi ja matkailukohteeksi. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä korostuvat sekä palveluiden saavutettavuus, arkiliikkuminen että luonnosta nauttiminen.

Ylä-Savossa on käynnistetty seudullinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatiminen. Ohjelmassa luodaan suuntaviivat kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle Iisalmessa, Keiteleellä, Kiuruvedellä, Pielavedellä, Rautavaaralla, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Lisäksi hankkeen rahoittajina toimivat siihen osallistuvat seitsemän kuntaa. Suunnitelman laatimisesta vastaa Sitowise Oy.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toiveita kysyttiin seudun asukkailta syksyllä 2021 toteutetulla verkkokyselyllä. Varsinaisesti hanke käynnistyi maaliskuussa 2022. Kevään aikana Ylä-Savon kävelylle ja pyöräilylle on asetettu visio ja tavoitteet. Visio "Vireä ja yllättävä Ylä-Savo" kiteyttää seudun houkuttelevuuden ja sen tarjoamat mahdollisuudet kävellen ja pyörällä liikkumiseen. Tavoitteet peilaavat kuntien strategioita, ja niissä korostuvat hyvinvointi, palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys, viihtyisät keskukset, luontoympäristöstä nauttiminen sekä matkailun kehittäminen.

Asenneilmapiiri sekä kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksista viestiminen ovat erittäin tärkeässä roolissa kävelyn ja pyöräilyn kehittämisessä. Edistämisohjelmassa suunnitellaan, millä tavoin eri toimijat voivat parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä Ylä-Savossa.

Infrastruktuuria edistämisohjelmassa kehitetään laatimalla keskuksiin kävelypainotteiset alueet ja pyöräliikenteelle tavoiteverkot. Näiden avulla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ja ne ohjaavat kuntien suunnittelua jatkossa. Lisäksi edistämisohjelmassa tarkastellaan jalankulun ja pyöräliikenteen väylien talvikunnossapitoa.

Hanke valmistuu marraskuun 2022 loppuun mennessä. Sen jälkeen kävelyn ja pyöräilyn edistämistä jatketaan infrastruktuuria, viestintää ja palveluja kehittämällä.

Lisätietoja:

Iisalmen kaupunki Kaupungininsinööri Jyrki Könttä puh. 040 588 9022, jyrki.kontta@iisalmi.fi
Keiteleen kunta Liikuntapalveluvastaava Katja Pirhonen puh. 040 489 4209, katja.pirhonen@keitele.fi
Kiuruveden kaupunki Maanmittausinsinööri Ville Kamaja puh. 0400 741 492, ville.kamaja@kiuruvesi.fi
Pielaveden kunta Kuntatekniikaninsinööri Janne Kokkonen puh. 050 441 1170, janne.kokkonen@pielavesi.fi
Rautavaaran kunta Elinvoimajohtaja Joona Kokkonen puh. 040 860 8216, joona.kokkonen@rautavaara.fi
Sonkajärven kunta Kunnaninsinööri Jari Sihvonen puh. 0400 243 136, jari.sihvonen@sonkajarvi.fi
Vieremän kunta Tekninen johtaja Mikko Kajanus puh. 0400 370 112, mikko.kajanus@vierema.fi
Sitowise Oy Projektipäällikkö Pilvi Lehtonen 044 427 9818, pilvi.lehtonen@sitowise.com

Tiedostot