Tiedote kuntastrategiakyselystä

Pielavesi_ponnistaa_luonnostaan_logo_web.png
27.9.2021 10.41

Pielaveden kuntastrategian päivitys on alkanut elokuussa kuntalaisille ja sidosryhmille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn saatiin 160 vastausta. 

Kunnan tulevaisuuden kannalta tärkeimpinä asioina pidettiin toimivia kuntapalveluita, paikallisten elinkeinojen kehittämistä sekä työpaikkatarjontaa paikkakunnalla. Kyselyssä arvioitiin toimivien kuntapalvelujen nykytilaa asteikolla 1-5 ja keskiarvo oli 3,01.

Kyselyyn vastanneet haluaisivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan mielipidekyselyiden (69), sosiaalisen median (62) ja keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien (56) kautta. Kunnan viestintää ja tiedottamista haluttiin vastaanottaa sosiaalisen median (115), paikallislehden (111) ja kunnan verkkosivujen (108) välityksellä. 

Kyselyssä myös tiedusteltiin, millä vaihtoehtoina olleista sanoista kuvaa parhaiten Pielaveden kuntaa juuri nyt. Eniten vastauksia saivat varovainen (71), sisäänpäin kääntynyt (70), yhteistyökykyinen (53), perinteinen (49) ja passiivinen (46). 

Kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin kolme eniten painoarvoa saaneet tekijät olivat terveyspalvelut, elinkeinomahdollisuudet sekä positiivinen ilmapiiri.

Kunnan vahvuuksina ja mahdollisuuksina nähtiin mm. luonto (90), kunnan peruspalvelut (82), vapaa-ajan asukkaat (73), aktiiviset kuntalaiset (65) ja elinkeinot ja työpaikat (54). Kunnan tulevaisuuden nähtiin pysyvän ennallaan (91).

Lisäksi kyselyssä kysyttiin, mitä asioita tulevassa kuntastrategiassa tulisi erityisesti ottaa huomioon, mistä kunta tunnetaan parhaiten sekä mikä voisi olla kunnan visio vuonna 2030.

Kuntastrategian kysely toteutettiin myös kunnan luottamushenkilöille sekä henkilöstölle. Kuntastrategian laadinta jatkuu nyt kyselyiden analysoinnilla ja esittelyllä valtuustolle, elinkeinojaostolle sekä henkilöstölle. Kuntastrategiatyöpajat järjestetään loka-marraskuun aikana.

Kuntalaisille ja sidosryhmille työpaja on 3.11.2021, sidosryhmille iltapäivällä ja kuntalaisille illalla. Työpajoista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa. 

Tiedostot