Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen alkavat

P_Pielavesi_sammal.png
27.2.2023 11.00

Uusien varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen, esiopetukseen ilmoittautuminen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen ovat käynnissä.

Uusien varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen elokuussa 2023 alkavalle toimintakaudelle

Varhaiskasvatukseen voi hakea pitkin vuotta. Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista. Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan huoltajan äkillisen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Uusien varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen koskee lähinnä kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja, jotka täytetään elokuussa toimintakaudelle 2023-2024. Perheiden, joiden lapsilla on jo varhaiskasvatuspaikka kuluvalla toimintakaudella (1.8.2022-31.7.2023) ei tarvitse hakea paikkaa uudelleen paitsi, jos varhaiskasvatustarpeeseen/-paikkaan (varhaiskasvatusyksiköstä toiseen siirtyminen, ei lapsiryhmästä toiseen) tulee muutoksia.

Pielaveden kunnassa otetaan käyttöön uusi sähköinen eDaisy palvelu varhaiskasvatushakemuksiin ja -ilmoituksiin 1.3.2023 alkaen. 
eDaisy -palvelun löydät osoitteesta https://pielavesi.daisynet.fi/eDaisy.
Huoltajien tuloselvitykset ja opiskelutodistukset asiakasmaksun määrittämistä varten tulee toimittaa hakemuksen liitteenä. Jos tuloselvityksiä ei toimiteta, määritellään palveluntarpeen mukainen korkein asiakasmaksu.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Vastuu lapsen osallistumisesta esiopetukseen on lapsen huoltajalla.

Maksuttomaan esiopetukseen ovat toimintakaudella 2023-2024 oikeutettuja vuonna 2017 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 1.3. – 23.3.2022 aikana. Sähköinen lomake: https://link.webropolsurveys.com/S/67BF3F291F7A9439
Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tee hakemus varhaiskasvatukseen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Lukuvuonna 2023-2024 aamu -ja iltapäivätoimintaa järjestetään esioppilaille, peruskoulun 1-2. vuosiluokkien oppilaille sekä 1-9. vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella 11.4.2023 mennessä. Sähköinen lomake löytyy osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/CD8F07C1FA60AAD2