Vastaa Pohjois-Savon päihdetilannekyselyyn

Pielavesi_ponnistaa_luonnostaan_logo_web.png
15.11.2022 14.27

Arvoisa kuntalainen!

Pielavedellä ja koko Pohjois-Savossa toteutetaan päihdetilannekysely, joka on osa kunnassa tehtävää päihdetyötä. Kysely on avoinna 7.11. - 2.12. 2022.

Päihdetilannekyselyssä voit tuottaa arvokasta tietoa kuntasi päihdetilanteesta.

Tietoa hyödynnetään kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelussa osana ehkäisevää päihdetyötä.

Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin (savukkeet, nuuska, sähkösavuke) ja rahapeleihin sekä kannabistuotteisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Haluamme tietää, millaiset asiat ovat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä.

Kyselyyn voi osallistua nimettömänä verkkosivulla (linkki alla) tai kyselylomakkeen voi täyttää ja palauttaa paperisena myös kirjastossa olevassa kyselyn palautelaatikossa. Paperiset kyselyt syöttää sähköiseen muotoon kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö.

Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä.

Kiitos, jos Sinulla on hetki aikaa auttaa meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!

Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/2022PAIHDETILANNEKYSELYPS

Mika Turkka, Pielaveden ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhdyshenkilö, mika.turkka@pielavesi.fi
Helena Törmi, Pohjois-Savon ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori HYTE- tiimi; helena.tormi@kuh.fi